ابر تاریک کیهانی با نام "لیندز ۱۲۵۱"

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در دل سحابی تاریکِ "لیندز ۱۲۵۱" ستارگانی تازه دارد ساخته می شود.
این ابر مولکولی و پرغبار که حدود ۱۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، بخشی از یک مجموعه سحابی‌ تاریک در منطقه‌ی مشعل قیفاووس صورت فلکی قیفاووس است که بر فراز صفحه‌ی کهکشان راه شیری شناورند.
اگر از پشت فیلترهای طیفی اخترشناسی به این غبارهای کدر میان‌ستاره‌ای نگاه کنیم، شوک‌های پرانرژی و برون‌ریزی‌هایی که از ستارگان نوزاد سرچشمه گرفته‌اند را در آنها خواهیم دید، از جمله تابش سرخ‌فامی که از اجرام هربیگ-هارو در جای جای این تصویر باکیفیت گسیلیده می‌شود.
کهکشان‌های دوردست پس‌زمینه هم در گوشه و کنار تصویر پراکده‌اند که در طیف نور دیدنی (مریی)، خود را پشت این لایه‌های غبار پنهان کرده‌اند.
این میدان تلسکوپی ژرف که به کمک فیلترهای پهن‌باند به دست آمده، در فاصله‌ی برآوردیِ لیندز ۱۲۵۱ حدود ۱۷ سال نوری، یا به اندازه‌ی ۲ برابر قرص کامل ماه را می‌پوشاند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Lynds Dark Nebula 1251 - LDN 1251 - molecular cloud - dark nebula - Cepheus flare - Milky Way galaxy - spectrum - interstellar clouds - shock - outflow - stars - Herbig-Haro - galaxy - full moon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه