لرزه‌سنج ناسا روی سیاره مریخ

اگر گوشتان را روی خاک سیاره‌ی بهرام (مریخ) بگذارید چه خواهید شنید؟
اینسایت، سطح‌نشین و کاوشگر ایستگاهی ناسا، برای یافتن پاسخ این پرسش و کاوش ناشناخته‌های درونی بهرام، در اواخر سال گذشته دستگاه سیس خود (SEIS) را که یک لرزه‌سنج دقیق و حسمند است و می‌توانند لرزه‌های سیاره‌ی سرخ را آشکار کند به کار گرفت.
این دستگاه از زمان آغاز به کارش صدای بادهای این سیاره و لرزش‌هایی که توسط خود اینسایت رخ داده بود را شنید و ثبت کرد، تا این که در اوایل آوریل، یک رویداد بی‌سابقه را آشکار کرد که با آنچه از یک مریخ‌لرزه انتظار می‌رفت همخوانی داشت. صداهای این رویداد را در این پست شنیدید: * اینسایت ناسا نخستین لرزه را زیر پایش حس کرد
گمان بر اینست که سیاره‌ی بهرام بر خلاف زمین فرآیند زمین‌ساخت (تکتونیک) صفحه‌ای ندارد، ولی گسل‌های بیشماری روی آن دیده می‌شود که به احتمال بسیار دستاورد سرد شدن ساختارهای داغ درونی آنند- فرآیندی که همچنان ادامه دارد [و بنابراین لرزه‌هایی پدید می‌آورد].
اگر لرزه‌هایی به اندازه‌ی کافی بزرگ رخ دهد، دستگاه سیس می‌تواند سروصداهایی که در اثر بازتاب لرزه‌ها از ساختارهای بزرگ درونی سیاره تولید می‌شود را هم بشنود؛ برای نمونه، اگر بهرام هنوز هسته‌ی مایعی داشته باشد، با شنیدن بازتاب لرزه‌ها می‌توان به وجودش پی برد.
در این عکس که هفته‌ی گذشته گرفته شده، دستگاه سیس را می‌بینیم که در آرامش روی سطح سیاره نشسته و دارد آفتاب می‌گیرد. ابرهایی روشنی هم در افق دیده می‌شوند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Mars - NASA - Insight Lander - SEIS - seismometer - marsquake - tectonic plate - Earth - fault - core - Sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه