ابرهای زیبای شب‌تاب در آسمان هلند

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
 گاهی وقت‌ها روی زمین شب می‌شود ولی هوا و آسمان همچنان روزند.
هنگامی که با چرخش زمین، خورشید پایین می‌رود و پنهان می‌شود، غروب آفتاب از دید کسانی که روی سطح زمینند آغاز می‌شود. در آن هنگام با آن که خورشید روی زمین دیده نمی‌شود، ولی هنوز ابرهای آسمان را روشن نگه داشته.
در شرایط معمولی، غروبی زیبا و عادی دیده می‌شود ولی اگر ابرهای نامعمول و شگفت‌انگیز شب‌تاب در اوج آسمان شناور باشند، حتی پس از تاریکی کاملِ خود آسمان هم می‌توان آنها را دید.
این ابرها که به طور معمول بسیار کم‌نورتر از آنند که دیده شوند، در غروب‌های اواخر تابستان، و با روشن شدن از نور خورشیدی که بسیار زیر افق است پدیدار می‌شوند. ابرهای شب‌تاب بلندترین ابرهای شناخته شده‌اند و گمان می‌رود بخشی از ابرهای میان‌سپهری (مزوسفری) قطبی باشند.
این تصویر دو هفته پیش، جایی نزدیک زوله هلند گرفته شده و آرایه‌ای از ابرهای شب‌تاب را در آسمان دوردست نشان می‌دهد که در آب‌های آرام دریاچه هم بازتابیده و خودنمایی می‌کنند. درختان کنار دریاچه را هم می‌بینیم که بر زمینه‌ی روشن این ابرها به حالت ضدنور در آمده و سایه‌های تند تیره‌ای پدید آورده‌اند.
ابرهای شب‌تاب که امسال درخشان‌تر و فراوان‌تر از همیشه شده‌اند همچنان در بیشتر بخش‌های شمال اروپا دیده می‌شوند.
بیشتر آنچه از ابرهای شب تاب می دانیم تنها در چند سال گذشته یافته شده است، ولی چگونگی پیدایش و رشد و دگرگونی آنها همچنان موضوع پژوهش‌های فعال است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Sun - noctilucent cloud - polar mesospheric cloud - Zwolle - Netherlands - silhouette - Europe

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه