کهکشان هزار یاقوت

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
کهکشان مارپیچی بزرگ، درخشان، و زیبای ام۸۳ که دوازده میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد، در آسمان سیاره ی زمین نزدیک نوک جنوب خاوری صورت فلکی بسیار درازِ مار باریک دیده می شود.
این کهکشان به دلیل داشتن بازوان مارپیچی برجسته‌ای که با رگه‌های غبار تیره و خوشه‌های ستاره‌ای آبی‌فام آراسته شده‌اند، به نام کهکشان فرفره‌ی جنوبی نامیده شده [زیرا همانند کهکشان فرفره در آسمان نیمکره‌ی شمالی است-م]؛ ولی با داشتنِ مناطق ستاره‌زایی سرخ‌فامی که مانند نگین‌هایی درخشان در جای جای بازوان پیچیده‌اش می‌درخشند، نام برازنده‌ی دیگری نیز بر آن نهاده‌اند: کهکشان "هزار یاقوت".
ام۸۳ با حدود ۴۰ هزار سال نوری پهنا، هم‌گروه کهکشان فعال و پرآوازه‌ی قنطورس آ است. در واقع هسته‌ی خود ام۸۳ هم در طیف پرتوهای X می‌درخشد. این نشان می‌دهد که در مرکز ام۸۳ انبوهی از ستارگان نوترونی و سیاهچاله وجود دارد که یادگار یک فوران شدید ستاره‌فشانی در روزگار گذشته‌اند.
در این تصویر همنهاده‌ی رنگی و پُروضوح کهکشان‌های دوردست را هم می‌بینیم به همراه چند ستاره‌ی روشن با تیزی‌های پراش که از کهکشان خودمانند و در پیش‌زمینه جای دارند.
این تصویر از همگذاری داده‌های تلسکوپ سوبارو، دوربین تصویرگر میدان‌گسترده‌ی رصدخانه‌ی جنوبی اروپا، و بایگانی میراث هابل پدید آمده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M83 - Thousand-Ruby Galaxy - spiral galaxy - constellation Hydra - spiral arm - dust lane - star cluster - galaxy - The Southern Pinwheel - star forming region - group of galaxies - active galaxy - Centaurus A - core - x-ray - neutron star - black hole - star formation - Milky Way - star - Subaru Telescope - European Southern Observatory - Wide Field Imager - Hubble Legacy Archive

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه