تاج الماس‌نشان خورشید

بیشتر عکس‌ها به اندازه‌ی کافی شکوه و ابهت تاج خورشید را نشان نمی‌دهند. تماشای این تاج با چشم خودمان به هنگام خورشیدگرفتگی کامل تجربه‌ایست که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.
سازگاری (انطباق) چشم انسان برای دیدن ویژگی‌ها و گستردگی تاج خورشید می‌تواند بهتر از بیشتر دوربین‌های سطح میانگین باشد.
ولی اکنون روزگار دیجیتال است.
این تصویر در زمان خورشیدگرفتگی کلی اوت ۲۰۱۷ گرفته شده. اینجا تصویر مرکزی با تصویرهایی که با نوردهی‌های بلند و کوتاه گرفته شده و برای آشکار کردن جزییات و گستردگی تاج پردازش شده‌ بودند پیوند دیجیتالی داده شده.
لایه‌های پیچیده و سوزان تاج خورشید که آمیزه‌ای همیشه در تغییر از گاز داغ و میدان‌های مغناطیسی است به خوبی اینجا دیده می‌شوند. زبانه‌های صورتی‌رنگ خورشیدی نیز بر لبه‌ی خورشید حلقه زده‌اند.
حتی جزییات محو سطح تاریک ماه نو که از بازتاب نور خورشید توسط زمین اندکی روشن و نمایان شده را هم می‌توانیم در این تصویر ببینیم. در آن هنگام، زمین از روی ماه در گام کامل بود.
عکس‌هایی که در ساخت این تصویر به کار رفته‌اند چند ثانیه پیش و پس از کامل شدنِ گرفتگی ثبت شده‌اند و "نگین‌های بیلی" و "انگشتر الماس" که در اثرِ بیرون زدن نور خورشید از پشت پیکره‌ی ماه و از لابلای کوه‌ها و دره‌های آن پدید آمده‌ نیز در آنها دیده می‌شود.
امروز هم یک خورشیدگرفتگی کامل دیگر رخ می‌دهد که این بار در بخش‌‌هایی در آمریکای جنوبی دیده خواهد شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Sun - corona - total solar eclipse - magnetic field - prominence - New Moon - Full Earth - Baily's Beads - Diamond Ring - South America

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه