سایه‌هایی که از نور یک انگشتر الماس افتاده

در روز ۲ ژوییه‌ی ۲۰۱۹، به هنگام خورشیدگرفتگی کلی آمریکای جنوبی می‌توانستید در سایه‌ی تاریک ماه بایستند.
گرفتگی از جنوب اقیانوس آرام، خاور زلاندنو آغاز شد. همچنان که سایه‌ی ماه در نواری باریک رو به خاور می‌رفت، نخستین خشکی‌ای که وارد آن شد ساحل باختری شیلی بود. در آن هنگام خورشید در این منطقه نزدیک افق باختری بود.
این عکس در زمانی درست پیش از کامل شدنِ خورشیدگرفتگی ثبت شده و سایه‌های بلندی که از این افراد افتاده از نور خود خورشید است. خورشید در آن هنگام نمای زودگذر انگشتر الماس را ساخته بود؛ تیغه‌های نوری که گرداگرد آن دیده می‌شود دستاورد پراش نور همین الماس درخشان در دهانه‌ی عدسی دوربین است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
planet - Earth - Moon - umbral - South America - total solar eclipse - Southern Pacific Ocean - New Zealand - Chilean coast - Sun - totality - diffraction spike - lens aperture - diamond ring

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه