درخشش مرکز کهکشان در طیف رادیویی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در مرکز کهکشان راه شیری چه می‌گذرد؟
یافتن پاسخ این پرسش به کمک تلسکوپ‌های نوری دشوار است زیرا انبوه غبارهای میان‌ستاره‌ای میان ما و مرکز کهکشان، راه را بر نور دیدنی (مریی) بسته و جلوی رسیدن آن به چشم ما را گرفته‌اند.
ولی در طیف‌های دیگر، مانند طیف رادیویی، مرکز کهکشان را نه تنها می‌توان به تصویر کشید، بلکه آن را جایی بسیار شگفت‌انگیز و پرجنب و جوش یافت.
آنچه اینجا می‌بینید تصویرِ گشایشی (افتتاحیه‌ی) آرایه‌ی میرکت (MeerKAT) است، آرایه‌ای از ۶۴ آنتن رادیویی که تازه در آفریقای جنوبی تکمیل شده.
بزرگی زاویه‌ای این تصویر چهار برابر قطر زاویه‌ای ماه، یعنی ۲ درجه است و نمایی بسیار گسترده، ژرف و پرجزییات را نشان می‌دهد.
بسیاری از چشمه‌های رادیویی آشنا در این تصویر با جزییاتِ آشکار دیده می‌شوند، از جمله چشمه‌هایی که پیشوند کمان در نامشان دارند، زیرا مرکز کهکشان در راستای صورت فلکی کمان (قوس) است.
در مرکز، "کمان ای" جای دارد که اینجا سمت راست مرکز تصویر دیده می‌شود. "کمان ای" (Sgr A) مجموعه‌ای از چشمه‌های درخشان رادیویی است: "کمان ای-خاوری" که یک پسماند ابرنواختر است، "کمان ای-باختری" که ساختاری مارپیچ است و "کمان ای*" یا همان ابرسیاهچاله‌ی مرکز کهکشان را در دل خود دارد.
چشمه‌های رادیویی دیگری هم در تصویر هست که به خوبی شناخته نشده‌اند، از جمله "کمانه" (the Arc) که درست سمت چپ کمان ای دیده می‌شود و همچنین شمار فراوانی از رشته‌ افروزه‌های درخشان.
از جمله هدف‌های آرایه‌ی میرکت می‌توان به جستجو برای یافتن گسیلش رادیویی از هیدروژن خنثا در روزگارران بسیار دورترِ کیهان اشاره کرد و همچنین یافتن درخش‌های رادیویی زودگذر ولی دوردست.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
visible light - interstellar dust - radio - galactic center - MeerKAT - radio dish - South Africa - angular size - Moon - Sgr - Galactic Center - constellation Sagittarius - Sgr A - Milky Way - supermassive black hole - the Arc - neutral hydrogen

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه