عقاب سبز و درخشان در آسمان نروژ

آنچه اینجا در آسمان دیده می‌شود "شفق قطبی" است.
پنج روز پیش از گرفته شدن این عکس در سال ۲۰۱۲، یک فوران بزرگ تاجی در خورشید روی داده بود که ابری از الکترون‌ها، پروتون‌ها، و یون‌های پرسرعت را روانه‌ی زمین کرد (این پویانمایی را ببینید). اگرچه بیشترِ این ابر در فضا از بالای زمین گذشت، ولی بخشی از آن نیز به مغناطکره‌ی سیار‌مان برخورد کرد و نمایشی از شفق‌های دیدنی در بالاترین عرض‌های شمالی برپا نمود.
در این تصویر یک تاج شفقی روشن و خوش‌منظره را می‌بینید که بر فراز گروتفیورد نروژ دیده شد. از نگاه برخی، این تابش سبز و لرزان که از بازپیوند اکسیژن موجود در جو پدید آمده، می‌تواند همانند یک عقاب بزرگ دیده شود، ولی شما هم در مانند کردن آن به هر چیزی که به نظرتان بیاید آزادید.
با آن که داریم به کمینه‌ی خورشیدی نزدیک می‌شویم، ولی جریان‌های باد خورشیدی همچنان به زمین برخورد می‌کنند و شفق‌هایی چشمگیر و تماشایی پدید می‌آورند که یک نمونه‌اش همین هفته‌ی گذشته بود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
aurora - coronal mass ejection - Sun - electron - proton - ion - Earth - magnetosphere - latitude - auroral corona - Grotfjord - Norway - oxygen - eagle - Solar Minimum - solar wind

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه