لکه انسانی روی چهره پاکیزه خورشید!

این تیرگی یک لکه‌ی خورشیدی نیست، ایستگاه فضایی بین‌المللی (آی‌اس‌اس) است که دارد از جلوی قرص خورشید می‌گذرد.
لکه‌های خورشیدی یک سایه‌ی تیره‌ی مرکزی دارند و یک نیم‌سایه‌ی کمی روشن‌تر گرداگرد آن؛ تازه پنل‌ خورشیدی هم ندارند! در برابر آن، ایستگاه فضایی یک دستگاه پرجزییات و چندوجهی، و یکی از پیچیده‌ترین دستگاه‌های ساخت انسان تا به امروز است.
همچنین لکه‌های خورشیدی روی خورشید پدید می‌آیند ولی آی‌اس‌اس در مداری ۹۰ دقیقه‌ای به گرد زمین می‌چرخد.
گذر ایستگاه از جلوی خورشید چندان معمول نیست، ولی اگر زمان یکی از این گذرها را بدانید و دستگاه‌های مناسب را هم داشته باشید می‌توانید عکسی عالی و کمیاب به نام خود ثبت کنید.
این تصویر به تازگی گرفته شده و نکته‌ی ویژه‌اش اینست که هیچ لکه‌ی واقعی‌ای روی چهره‌ی خورشید در آن دیده نمی‌شود. تصویر از پیوند دو عکس پیاپی درست شده. عکس نخست از ایستگاه که داشت از جلوی خورشید می‌گذشت گرفته شد و عکس بعدی هم از خورشید که جزییات سطح آن را نمایش می‌داد. 
اکنون که کمینه‌ی خورشیدی -دوره‌‌ی کم‌فعالیتی خورشید- آغاز شده لکه‌های کمی رویش پدید می‌آید. به دلایلی که هنوز به خوبی شناخته نشده‌اند، شمار لکه‌های خورشیدی در هر دو کمینه‌ی پیشین و کنونی به گونه‌ی نامعمولی پایین‌ بوده‌.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
sunspot - International Space Station - ISS - Sun - umbra - penumbra - solar panel - Earth - Solar Minimum

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه