سیگاری با دود سرخ!

چرا کهکشان سیگار دودهایش سرخ است؟
این کهکشان ستاره‌فشان که به نام ام۸۲ نیز شناخته می‌شود، در اثر گذر تازه‌ی همسایه‌ی مارپیچی بزرگش (ام۸۱) از کنار آن آشفته شده و به هم ریخته است. [خواندید: نبرد یک میلیارد ساله دو کهکشان]
البته این توضیح کاملی برای سرچشمه‌ی رشته‌های گاز و غبارِ برافروخته و سرخ‌فامی که از آن بیرون زده و دارند در فضا پخش می‌شوند نیست.
شواهد نشان می‌دهد که ستارگان بسیاری (در این کهکشان) دارند بادهایی از ذرات پس می‌زنند که پیوند همه‌ی این بادها با هم، یک "اَبَرباد" کهکشانی پدید آورده.
این ذرات غبار گمان می‌رود از فضای میان ستارگان کهکشان ام۸۲ سرچشمه می‌گیرند و هم‌اندازه‌ی ذراتِ دود سیگار هستند.
این تصویر موزائیکی طیف ویژه‌ای از نور سرخ را هم نشان می‌دهد که دارد به شدت از هیدروژن یونیده می‌تابد و به شکل رشته‌هایی سرخ دیده می‌شود. درازای این رشته‌ها یا افروزه‌ها به بیش از ۱۰ هزار سال نوری می‌رسد.
کهکشان سیگار با ۱۲ میلیون سال نوری فاصله از زمین، درخشان‌ترین کهکشان آسمان زمین در طیف فروسرخ است. برای تماشای آن در نور دیدنی (مریی)، می‌توانید با یک تلسکوپ کوچک در محدوده‌ی صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) به دنبالش بگردید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Cigar Galaxy - M82 - starburst galaxy - spiral galaxy - M81 - galactic superwind - ionized - hydrogen - infrared - constellation of the Great Bear - Ursa Major

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه