سحابی مجسمه آزادی، زاینده احتمالی زندگی در آینده

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در سحابی "مجسمه‌ی آزادی" ستارگان درخشان و مولکول‌های جالبی دارند ساخته شده و به آزادی می‌رسند.
این سحابی پیچیده در یک منطقه‌ی ستاره‌زا به نام آرسی‌دبلیو ۵۷ جای دارد، و به جز مجسمه‌ی آزادی، به چیزهای دیگری هم مانند شده، از جمله یک ابرقهرمان پرنده و یک فرشته‌ی گریان.
اینجا تصویری از این سحابی می‌بینیم که ستارگانش در آن به روش دیجیتالی حذف شده‌ و گره‌های چگالی از غبار تیره‌ی میان‌ستاره‌ای، میدان‌هایی از گاز برافروخته‌ی هیدروژن که توسط همین ستارگان یونیده شده‌‌اند، و حلقه‌های بزرگی از گاز که از ستارگانِ رو به مرگ پس زده شده‌ را نشان می‌دهد.
سحابی مجسمه‌ی آزادی به نام‌های رده‌بندی ان‌جی‌سی ۳۵۷۶، ان‌جی‌سی ۳۵۸۲، و ان‌جی‌سی ۳۵۸۴ هم شناخته می‌شود، و در بررسی دقیقی که روی آن انجام شده دستکم ۳۳ ستاره‌ی بزرگ در واپسین گام‌های پیدایش، و همچنین نشانه‌های آشکاری از وجود مولکول‌های پیچیده‌ای از کربن به نام هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHها) در آن یافته شده.
گمان می‌رود مولکول‌های PAH در گازهای سرد شونده‌ی مناطق ستاره‌زا پدید می‌آیند، و شکل‌گیری آنها در سحابی زاینده‌ی خورشید در ۵ میلیارد سال پیش می‌توانسته گامی مهم در رشد و نمو زندگی روی زمین بوده باشد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NGC 3576 - Statue of Liberty Nebula - Statue of Liberty - star - molecule - star forming region - RCW 57 - hydrogen - ionized - NGC 3582 - NGC 3584 - carbon - polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH - Sun - nebula - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه