باران شهاب بر یک آسمان‌نما

در شب‌های اوج بارش شهابی سالانه‌ی برساوشی، خاک و سنگ‌های بیرون زده از دنباله‌دار سویفت-تاتل بر زمین می‌بارند و با سوختن در جو آن، ردهایی درخشان در آسمان پدید می‌آورند.
این تصویرِ پیوندی در زمان بارش برساوشی سال گذشته از جایی در "پارک آسمان تاریک پولونینی" در اسلواکی گرفته شده. ساختمان عجیبی که در پیش‌زمینه می‌بینید یک آسمان‌نما در زمین‌های رصدخانه‌ی کولونیکا است.
مسیر ذرات سنگ و غبار دنباله‌دار و در نتیجه ردِ شهاب‌هایی که پدید می‌آورند با یکدیگر همراستا (موازی) است ولی از دید ما رد همگی به یک نقطه‌ی کانونی در صورت فلکی برساوش می‌رسد.
این اثرِ کانونی شدنِ ردها دستاورد پدیده‌ی چشم‌انداز است، مانند چیزی که برای ریل‌های همراستای راه‌آهن رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد هر دو در یک نقطه‌ی دوردست به هم می‌رسند.
بارش شهابی برساوشی که دیشب بیشینه‌اش بود، نیمه‌شب‌ها به اوج می‌رسد ولی از بدشانسی، امسال ماه که به زودی به گام کامل می‌رسد آسمان را با نورش روشن، و دیدن این شهاب‌ها را دشوار کرده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet - planet - Earth - Perseid Meteor Shower - Poloniny Dark Sky Park - Slovakia - planetarium - Kolonica Observatory - meteor - radiate - constellation Perseus - full Moon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه