غول حلقه‌دار پشت ماه

آنچه در این تصویر کنار ماه دیده می‌شود سیاره‌ی کیوان (به تازی: زحل) است.
در این هفته، ماهواره‌ی طبیعی زمین در گردش ماهانه‌ی خود به گرد سیاره‌ی مادری -و در نتیجه در آسمانِ آن- تقریبا از جلوی سیاره‌ی خورشید-گردِ کیوان گذشت. البته از دید بینندگان در نوار پهنی از نیمکره‌ی جنوبی، ماه درست از جلوی این سیاره گذشت.
این تصویر که از سیدنی استرالیا گرفته شده، این دو را چند دقیقه پیش از پنهان شدن کیوان و رخ دادن پدیده‌ی "کیوان‌گرفتگی"! نشان می‌دهد.
این عکس یک تک‌نما با نوردهی تنها ۱/۵۰۰م ثانیه است و برای بهتر نمایاندنِ هم ماه و هم کیوان، پردازش شده است.
کیوان این شب‌ها نزدیک به نقطه‌ی مخالف خورشید در آسمانست و از همین رو می‌توان آن را تقریبا سرتاسر شب، از زمان غروب آفتاب تا بامداد در سمت جنوب و خاور مشاهده کرد.
ماه هم که در گام کوژ فزاینده (محدب) است، تقریبا در جایگاه مخالف خورشید در آمانست و بیشتر ساعت‌های شب دیده می‌شود. ماه امشب به گام پُر یا کامل خواهد رسید.
امسال ماه در هر دوره‌ی مداری‌اش از جلوی کیوان می‌گذرد و این فروپوشانی (اختفا) را دوباره پدید می‌آورد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - Saturn - Earth - Sun - Southern Hemisphere - Sydney - Australia - eclipse - gibbous

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه