هر یک از ما یک "فضاپیما" در سفری کیهانی است

این تصویر در اندازه ی بزرگ‌تر
ما همه فضاپیماهایی هستیم که در جهان هستی به پیش می‌رویم. حیوانات خانگی‌مان هم همین طور. همگی‌مان در درازنای زندگی تریلیون‌ها میکروب را هم با خود جابجا می‌کنیم. این انبوه باکتری‌ها، قارچ‌ها، و باستانیان (archaea) دارای DNA متفاوت با ما هستند.
شمار این جانداران که زیست‌بوم میکروبی یا میکروبیوم ما نامیده شده و سرنشینان بدن ما در این سفرند بیش از همه‌ی سلول‌های بدنمان است. آنها با هم اجتماع‌هایی را ساخته‌اند که در هضم غذا به ما کمک می‌کنند، با مزاحمان بدنمان می‌جنگند، و گاهی در یک شاهراه مایع از یک سوی بدنمان بیرون رفته و از سوی دیگر وارد آن می‌شوند.
با این حال بیشتر کارهایی که این همزیستان میکروبی ما انجام می‌دهد هنوز ناشناخته است. اگرچه ما ناخدای بدنمان هستیم، ولی مهربان بودن و همکاری کردن با سرنشینان آن می‌تواند به ما در کاوش و بررسی بیش از پیشِ جهان پیرامون‌مان کمک کند.
 
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
spaceship - dog - microorganism - bacteria - fungi - archaea - DNA - microbiome - superhighway

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه