خوشه‌ای با ۱۰ میلیون ستاره پیرتر از خورشید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
خوشه‌ی ستاره‌ای کروی امگا قنطورس که با عنوان ان‌جی‌سی ۵۱۳۹ هم شناخته می‌شود، تقریبا ۱۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.
در این خوشه حدود ۱۰ میلیون ستاره‌ی بسیار پیرتر از خورشید وجود دارد که همگی در فضایی به قطر نزدیک به ۱۵۰ سال نوری تنگ هم "چپیده‌اند". امگا قنطورس بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین خوشه از میان حدود ۲۰۰ خوشه‌ی کرویِ شناخته شده‌ایست که در هاله‌ی کهکشان راه شیری پرسه می‌زنند.
بیشتر خوشه‌های ستاره‌ای از ستارگانی هم‌سن و با همنهش شیمیایی یکسان تشکیل شده‌اند، ولی در خوشه‌ی رازگونه‌ی امگا قنطورس جمعیت‌های گوناگونِ ستارگان با سن و همنهش بسیار متنوع دیده می‌شود. در واقع، امگا قنطورس شاید پسمانده‌ی هسته‌ی یک کهکشان کوچک باشد که در کهکشان راه شیری ادغام شده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
globular star cluster - Omega Centauri - NGC 5139 - star - Sun - halo - Milky Way galaxy - galaxy

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه