رنگارنگ‌ترین بخش آسمان شب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
چرا آسمان پیرامون ستاره‌ی کژدم‌دل (قلب عقرب، سدویس، آنتارس) و "رو مارافسای" اینقدر غبارآلود و رنگارنگ است؟
این رنگ‌ها دستاورد آمیزه‌ای از اجرام و فرآیندهاست.
غبارهای ریز کیهانی که از جلو با نور ستارگان روشن شده‌اند، سحابی‌های بازتابی آبی‌فام را پدید آورده‌اند. ابرهای گازی که اتم‌هایشان توسط پرتوی فرابنفش ستارگان برانگیخته شده، سحابی‌های گسیلشی (نشری) سرخ‌فام را ساخته‌اند. و ابرهای غباری که از پشت روشن شده‌اند هم جلوی نور ستارگان پشتشان را گرفته و خود به حالت ضدنور (سایه‌نما) در آمده و تاریک دیده می‌شوند [و در واقع سحابی‌های تاریک پدید آورده‌اند].
کژدم‌دل که یک ستاره‌ی ابرغول سرخ، و یکی از درخشان‌ترین ستارگان آسمان شب‌های زمینست با نور خود توده ابر زرد-سرخی را که پایین، سمت چپ این چشم‌انداز دیده می‌شود روشن کرده. 
سامانه‌ی ستاره‌ای "رو مارافسای" در مرکزِ سحابی آبی‌رنگِ بالای تصویر دیده می‌شود. خوشه‌ی کروی دوردست ام۴ هم در سمت راست ستاره‌ی کژدم‌دل خودنمایی می‌کند.
این ابرهای ستاره‌ای حتی از آن چه چشم انسان می‌تواند ببیند هم رنگارنگ‌ترند زیرا در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی نور می‌افشانند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Antares - Rho Ophiuchi - reflection nebula - atom - ultraviolet - emission nebula - red supergiant - star - globular cluster - M4 - electromagnetic spectrum

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه