همسایه غول‌پیکر ما

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تا چقدر دور را می‌توانید ببینید؟ 
دورترین جرمی که چشم نامسلح انسان می‌تواند آن را به سادگی ببیند ام۳۱ است، کهکشان بزرگ زن در زنجیر یا آندرومدا در فاصله‌ی بیش از دو میلیون سال نوری زمین.
این کهکشان مارپیچی با همه‌ی بزرگی‌اش، بدون تلسکوپ تنها مانند تکه ابری کوچک و کم‌نور در صورت فلکی زن در زنجیر دیده می‌شود.
ولی در این تصویر خیره‌کننده‌ی تلسکوپی که از پیوند دیجیتالی داده‌هایی با نوردهی ۶-ساعته به دست آمده، به آسانی می‌توان هسته‌ی زرد درخشان، رگه‌های تیره‌ و تاب‌خورده‌ی غبار، بازوان مارپیچی روشن و آبی‌فام، و سحابی‌های گسیلشی سرخ‌فامِ این کهکشان را که نزدیک‌ترین کهکشان بزرگ به راه شیری است شناسایی کرد.
این روزها دیگر حتی کسانی که برای سرگرمی آسمان را رصد می‌کنند می‌دانند که کهکشان‌های بزرگی مانند ام۳۱ در کیهان بی‌شمارند، ولی در حقیقت ۱۰۰ سال بیشتر نیست که دانشمندان به طور جدی درباره‌ی این پنداشت بنیادی به بحث پرداخته‌اند: این که آیا این "سحابی‌‌های مارپیچی" تنها ابرهایی در کهکشان خودمانند یا این که "جزیره‌های کیهانی"اند- کهکشان‌هایی پر از ستاره همانند راه شیری؟
این موضوع در مناظره‌ی تاریخی شپلی-کرتیس در سال ۱۹۲۰ (Great Debate) به بحث و گفتگو گذاشته شد، و سرانجام رصدهای بعدی نقطه‌ی پایانی بر این گفتگو گذاشتند و نشان دادند که "زن در زنجیر" هم بیرون از راه شیری‌ست و کهکشانی مانند آنست، و این چیزی بود که نشان می‌داد جهان هستی بسیار گسترده‌تر از چیزیست که تا آن زمان پنداشته می‌شد.

عکاس این تصویر زیبا: امیرحسین ابولفتح

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M31 - Andromeda Galaxy - spiral galaxy - constellation Andromeda - spiral arm - emission nebula - Milky Way Galaxy - island universe - Shapley-Curtis debate -  Amir H. Abolfath

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه