خیره به چشم اژدها

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
به این آسمان که نگاه می‌کنید چه می‌بینید؟
در تاریکی، در مرکز، آسمان شبانه‌ی پر از ستاره را می‌بینید؟ با غروب آفتاب در سمت چپ، و ابرهایی که همه جا پراکنده شده‌اند؟ نوار مرکزی کهکشان راه شیری که از وسط آسمان گذشته را چطور؟
آیا ویرانه‌های یک پاستگاه متروکه را روی تپه می‌بینید؟ (این پاسگاه در جزیره‌ی آسکولد روسیه است.)
آیا عکاسی با چراغ روی پیشانی که در چشم‌انداز فراواقعی پیرامونش غرق شده را هم می‌بینید؟ (این تصویر یک سراسرنمای  پیوندی از ۳۸ عکس است که ماه گذشته گرفته شده بودند و اینجا با اَفکنِشِ یا پروجکشنِ سیاره‌ی کوچک به هم پیوند داده شده‌اند.)
آیا مسیر ناهمواری که پله‌گذاری شده را هم دیدید؟
همه را دیدید؟ بسیار خوب، پس آیا متوجه شدید که چند لحظه است به "چشم اژدها" خیره شده‌اید؟!

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - Milky Way Galaxy - outpost - Askold Island- Russia - surreal - Little Planet projection - dragon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه