توده‌های شناور در فضا

اینها موجود زنده نیستد- با این وجود رو به مرگند!
در این تصویر چند نمونه از اجرامی را می‌بینیم که در سحابی شاه‌تخته (کارینا) فراوانند و شاید بهترین توصیف برای آنها این باشد که دارند "بخار می‌شوند".
این پیکره‌های شگفت‌انگیزِ شناور توده‌های انبوه و فشرده و ماتِ غبار هستند که تابش‌های پرانرژی و بادهای نیرومند ستارگان نزدیکشان دارد دانه‌های غباری که آنها را ساخته می‌شکند و از هم می‌پاشد.
نکته‌ی کنایه‌آمیز اینجاست که خود این توده‌ها که به عنوان ابرهای مولکولی تیره یا گویچه‌های لبه-روشن هم شناخته می‌شوند در دل خود ستارگان بسیاری می‌سازند و بعدها همین ستارگان باعث نابودی خودشان می‌شود.
ساختارهای شناوری که اینجا در این تصویرِ تلسکوپ فضایی هابل دیده می‌شود هر کدام پهنایی به اندازه‌ی چند "ماه نوری" دارند.
گستردگی خود سحابی بزرگ شاه‌تخته حدود ۳۰ سال نوریست و فاصله‌اش از زمین به ۷۵۰۰ سال نوری می‌رسد. این سحابی را با تنها یک تلسکوپ کوچک می‌توان در صورت فلکی شاه‌تخته مشاهده کرد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Carina nebula - star - molecular cloud - globule - Hubble Space Telescope - Great Nebula in Carina - constellation of Keel - Carina

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه