مهمانی بزرگان در آسمان شب

با رفتن خورشید پشت افق در روز ۳ اکتبر، شماری از بزرگ‌ترین ماه‌های سامانه‌ی خورشیدی به همراه بزرگ‌ترین سیاره جانشین آن شده و نمایش خود را در افق باختری آغازیدند.
این تصویر تله‌فوتو درست پس از تاریک شدن آسمان گرفته شده و ماه که این شب‌ها دارد به گام چارک (تربیع) نخست نزدیک می‌شود را به همراه سیاره‌ی مشتری نشان می‌دهد.
تصویر از پیوند نماهایی با نوردهی‌های بلند و کوتاه پدید آمده و از همین رو نه تنها بخشی از چهره‌ی آشنای ماهواره‌ی طبیعی بزرگ سیاره‌مان که از نور تند آفتاب روشن شده، بلکه پرتوی کم‌سوی زمین‌تاب که بخش شب آن را اندکی روشن کرده را هم نمایان کرده است.
پایین، سمت راست چارچوب، غول گازی فرمانروای سامانه‌ی خورشیدی را در کنار چهار ماه گالیله‌ایش می‌بینیم که مانند نقطه‌های ریز روشنی دیده می‌شوند- از چپ به راست، گانیمد، خود مشتری، آیو، اروپا، و کالیستو.
ماه خودمان به دلیل نزدیک بودن به زمین بسیار بزرگ دیده می‌شود ولی در حقیقت گانیمد، آیو، و کالیستو هر سه بزرگ‌تر از آنند. اروپا، این دنیای آبیِ یخ‌زده هم تنها کمی کوچک‌تر از ماه زمینست.
از شش ماهواره‌ی بزرگ نخست سامانه‌ی خورشیدی تنها یکی اینجا غایب است، تیتان، ماه سیاره‌ی کیوان.
امشب حتما به دنبال ماه‌های بزرگ آسمان بگردید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Solar System - moon - planet - Moon - quarter - Jupiter - telephoto - earthshine - gas giant - Galilean moons - Ganymede - Io - Callisto - Earth - Europa - Saturn - Titan

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه