اگر خورشید به یک سیاهچاله تبدیل شود، زمین را به درونش می‌کشد؟

* اگر خورشید به یک سیاهچاله تبدیل شود، آیا زمین را به درون خود می‌کشد؟
سیاهچاله‌ها شگرف‌ترین اجرام کیهانند. آنها ناحیه‌هایی از فضا با گرانشی آنچنان نیرومند هستند که حتی نور هم توان گریز از چنگشان را ندارد. دانشمندان آنها را چاله نامیده‌اند، ولی هر چه هم که باشند، خالی نیستند! آنها دربردارنده‌ی موادی آنچنان چگال و فشرده‌اند که کشش گرانشی‌شان حتی به نور هم اجازه‌ی جدا شدن از آنها و رسیدن به تلسکوپ‌های ما را نمی‌دهد. به همین دلیل است که نمی‌توانیم آنها را به طور مستقیم ببینیم. ولی مطمئنیم که وجود دارند زیرا می‌توانیم رفتار نامعمول و شگفت‌انگیز مواد در کنارشان را بینیم. برای نمونه، گازها با سرعت‌هایی نزدیک به سرعت نور پیرامون آنها می‌چرخند و انبوهی از پرتوهای پرانرژی از خودشان می‌گسیلند.

سیاهچاله‌ها اندازه‌های بسیار گوناگونی دارند. برخی مواد (جرم) بسیار هنگفت دارند و برخی مواد کمتر.

برخی از سیاهچاله‌ها زمانی پدید می‌آیند که یک ستاره‌ی بسیار بزرگ همه‌ی سوختش را بسوزاند و در پایان زندگی، بخش‌های بیرونی پیکره‌اش را در انفجاری سهمگین به نام ابرنواختر به فضا پرتاب کند. سپس، آنچه از این ستاره می‌ماند در اثر گرانش خودش می‌رُمبد و تا جایی به این رمبش ادامه می‌دهد تا به جرمی فراچگال به نام سیاهچاله تبدیل شود. 

خورشید ما در حقیقت کوچک‌تر از آنست که در پایان زندگی‌اش یک سیاهچاله بسازد. این ستاره آنقدر جرم ندارد که تا این اندازه زیر گرانش خودش برمبد. یک ستاره باید بیش از ۱۰ برابر خورشید جرم داشته باشد تا بتواند سیاهچاله شود.

تنها این را به یاد داشته باشید که یک سیاهچاله یک میزان ماده‌ایست که بسیار بسیار چگالیده و فشرده شده است. تصویر کنید همه‌ی سیاره‌ی زمین فشرده و درون یک تیله چپیده شود. در این صورت زمین یک سیاهچاله خواهد شد! 

ولی یک سیاهچاله، یا هر چیز دیگری که به اندازه‌ی آن ماده (جرم) را داشته باشد، کشش گرانشی‌اش تنها به جرم و فاصله‌ی آن بستگی خواهد داشت، نه بزرگی یا کوچکی ابعاد آن. حتی من اگر آنقدر فشرده شوم که بیش از یک هزار هزار میلیارد بار ریزتر از یک دانه‌ی نمک بشوم تبدیل به سیاهچاله خواهم شد. ولی باز هم می‌توانید به اندازه‌ی یک گفتگوی معمولی نزدیک من بمانید، بدون این که به درون کشیده شوید، زیرا کشش گرانشی من تغییری نکرده.

اگر خورشید به اندازه‌ای فشرده شود که به یک سیاهچاله تبدیل شود، قطری کمتر از ۶ کیلومتر خواهد داشت، ولی نیروی گرانشی بیشتری به زمین یا هر جرم دیگری در سامانه‌ی خورشیدی وارد نخواهد کرد. چرا؟ زیرا جرم موادی که در بر دارد همانست که بود، با همان فاصله‌ای که پیش از رمبش داشت.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - supernova - black hole - Sun - planet - Earth - solar system

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه