مهمانی سه‌نفره در آسمان غروب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز ۳۱ اکتبر، هلال ماه از کنار سیاره‌ی مشتری گذشت و یک همیستان (مقارنه‌ی) هالووینی زیبا را در آسمان غروب پدید آورد.

بیشتر مردم تنها متوجه ماه در کنار مشتری شدند، ولی پیتر روزن از استکهلم سوئد متوجه عضو سومی هم در این همیستان شد: گانیمد، یکی از چهار ماه گالیله‌ای مشتری [و بزرگ‌ترین ماه یا قمر در سامانه‌ی خورشیدی].

روزن می‌گوید: «گانیمد سمت چپ مشتری دیده می‌شد. از شانس، هر سه ماه گالیله‌ایِ دیگرِ مشتری در یک گذر بی‌اندازه کمیاب سه‌گانه، داشتند درست از جلوی قرص مشتری (میان زمین و مشتری) می‌گذشتند، وگرنه آنها هم در این تصویر در کنار مشتری دیده می‌شدند.»

گانیمد ارزشِ افزوده شدن به هر همیستانی را دارد. این ماه غول‌پیکر در حقیقت از سیاره‌ی تیر (عطارد) هم بزرگ‌تر است و کره‌ی ماه خودمان هم در برابرش خرد و کوچک دیده می‌شود.

اگر این همیستانی را ندیدید نگران نباشید! ماه و مشتری (و گانیمد) در روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر) دوباره با هم دیدار خواهند کرد (نقشه‌ی آسمان).

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
crescent - Moon - Jupiter - Halloween - conjunction - Europe - Peter Rosén - Stockholm - Sweden - Ganymede - Galilean satellite - transit - planet - Mercury

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه