پرورشگاهی در شعله

تصویر سحابی شعله در نور دیدنی (مریی)
سحابی شعله در این تصویر که در طیف دیدنی (مریی) از منطقه‌ی ستاره‌زایی پرغبار و شلوغ کمربند شکارچی در فاصله‌ی ۱۴۰۰ سال نوری زمین گرفته شده خودنمایی می‌کند.
ولی اگر با چشم پرتو ایکسِ رصدخانه‌ی چاندرا و چشم فروسرخِ تلسکوپ فضایی اسپیتزر نگاه کنیم می‌توانیم درون این گازهای برافروخته و ابرهای تیره‌ی غبار را هم ببینیم.
دو تصویر بعدی نادیدنی‌هایی را نشان می‌دهند که این دو تلسکوپ آشکار کرده‌اند- ستارگان پرشمارِ خوشه‌ی باز و جوان ان‌جی‌سی ۲۰۲۴ در دل سحابی شعله که همگی تازگی به دنیا آمده‌اند، با دامنه‌ی سنی ۲۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون سال.
چارچوب تصویر پیوندیِ پرتو X/فروسرخ پهنه‌ای به گستردگی ۱۵ سال نوری از مرکز سحابی شعله را در بر دارد.
تصویر پیوندی پرتو X/فروسرخ از سحابی شعله
این داده‌های پیوندی همچنین نشان می‌دهند که جوان‌ترین ستارگان نزدیک میانه‌ی خوشه‌ی سحابی شعله انباشته شده‌اند.
این در تضاد با ساده‌ترین مدل‌های ما برای ستاره‌زایی در پرورشگاه‌های ستاره‌ای است. بر پایه‌یاین مدل‌ها، فرآیند ستاره‌زایی در مرکز چگال‌ترِ هسته‌ی یک ابر مولکولی آغاز می‌شود [پس باید در مرکز سحابی پیرترین ستارگان باشند نه جوان‌ترین-م]
بنابراین نیاز به یک مدل پیچیده‌تر داریم؛ شاید ستاره‌زایی در مرکز بیشتر زمان می‌برد، یا شاید به دلیل ادغام زیرخوشه‌ها، ستارگانِ پیرتر به بیرون از مرکز پرتاب شده باشند.
چارچوب میانی تصویر پیوندی پرتو X/فروسرخ از سحابی شعله را نشان می‌دهد
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Flame Nebula - optical - Orion's belt - X-ray - Chandra Observatory - infrared - Spitzer Space Telescope - star cluster - NGC 2024 - star formation - molecular cloud - subcluster

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه