دهانه‌های بزرگ "لنگرنوس" و "پتویوس" روی ماه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بخشی از تاریخ ماه در دهانه‌های آن نوشته شده.
در این تصویر گسترده‌ی ماه که از روی زمین گرفته شده دو دهانه‌ی بزرگ آن به نام‌های لنگرِنوس (سمت چپ) و پتَویوس (سمت راست) را می‌بینیم. این دو دهانه در برخوردهایی جداگانه پدید آمده‌اند.
لنگرنوس با پهنای ۱۳۰ کیلومتر، دارای لبه‌ای پلکانی و یک ستیغ مرکزی به بلندی حدود ۳ کیلومتر است. پتویوس با پهنای ۱۸۰ کیلومتر، کمی بزرگ‌تر است و یک شکستگی (تَرَک) آشکار که از مرکزش به بیرون کشیده شده در آن دیده می‌شود.
اگرچه سن خود دهانه‌ی پتویوس حدود ۳.۹ میلیارد سال برآورد شده ولی ریشه‌ی شکستگی بزرگ روی سطحش هنوز ناشناخته است.
بهترین زمان برای دیدن این دهانه‌ها چند روز پس از نو شدن ماه است، زمانی که سایه‌های پدید آمده، دیواره‌های عمودی و تپه‌ها را برجسته و نمایان می‌کنند.
این تصویر از پیوند بهترین نماها از میان چند هزار نمای ویدیویی پُروضوح فروسرخی درست شده که از پشت یک تلسکوپ کوچک گرفته شده.
روی زمین، کوه‌ها پس از یک میلیارد سال احتمالا فرسایش یافته و به خاک تبدیل می‌شوند، ولی دهانه‌های لنگرنوس و پتویوس ماه به احتمال بسیار تا میلیاردها سال دیگر همین گونه خواهند ماند، چه بسا تا زمانی که خورشید وارد گام غول سرخ شده و پف کرده و زمین و ماهش را در خود فرو ببرد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - crater - Earth - Langrenus - Petavius - fracture - new Moon - infrared - Sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه