خال کوچک بر چهره روشن و پاکیزه خورشید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
خورشید که اکنون در گام کمینه از چرخه‌ی ۱۱ ساله‌ی فعالیتش به سر می‌برد، روز ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ را در آرامش نسبی گذراند.
در حقیقت تنها لکه‌ای که آن روز روی خورشید دیده شد سیاره‌ی تیر بود که در یک گذر ۵ ساعت و نیمه، از برابر قرص آرام این ستاره گذشت.
در این تصویر تلسکوپی پُروضوح که قرص کامل خورشید را نشان می‌دهد، چهره‌ی تاریک و ضدنورشده‌ی درونی‌ترین سیاره‌ی سامانه ی خورشیدی را که پهنایی در حدود ۱/۲۰۰م قطر دیداری خورشید دارد در مرکز قرص خورشید می‌بینیم.
در این عکس که با فیلتر هیدروژن آلفا از پشت یک تلسکوپ خورشیدی ایمن گرفته شده چند زبانه‌ی خورشیدی را هم روی لبه‌ی خورشید می‌بینیم؛ این زبانه‌ها پلاسمای برافروخته‌ای هستند که در حلقه‌های میدان مغناطیسی به دام افتاده‌اند.
گفتن ندارد که تنها دو سیاره‌ی درونی سامانه‌ی خورشیدی -تیر و ناهید- هستند که از روی زمین می‌توانیم سیاهیِ آنها را به هنگام گذر از برابر خورشید ببینیم.
پس از گذر سال ۲۰۱۶، این ۴مین گذر از ۱۴ گذر سیاره‌ی تیر در سده‌ی ۲۱ بود. گذر بعدیِ تیر در ۱۳ نوامبر ۲۰۳۲ روی خواهد داد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
cycle of activity - planet - Mercury - Sun - silhouette - solar system - hydrogen alpha - prominence - plasma - magnetic field - Venus - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه