چشم‌انداز بیگانه، آسمان آشنا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
روی زمین، در تصویربرداری با نوردهی بلند از آسمان شب ردهایی از نور ستارگان ثبت می‌شود که با هم کمان‌های هم‌مرکز پیرامون قطب شمال آسمان که در راستای محور چرخش زمین است می‌سازند.
در آسمان این سیاره، ستاره‌ی درخشان آلفا خرس کوچک (پولاریس، جدی) که نزدیک قطب شمال آسمانی است به عنوان ستاره‌ی قطبی شناخته می‌شود.
روی سیاره‌ی سرخ هم در نوردهی‌های بلند، کمان‌های هم‌مرکزی از رد ستارگان پیرامون قطب آسمانی، در راستای محور چرخش این سیاره ثبت می‌شود. محور این سیاره هم مانند محور زمین کج است (انحراف دارد)، ولی راستای آن رو به نقطه‌ی دیگری در آسمانست، جایی میان ستارگان صورت‌های فلکی ماکیان و قیفاووس، بدون هیچ ستاره‌ای که در روشنی به پای ستاره‌ی قطبی برسد.
بنابراین اگرچه این چشم‌انداز سرخ‌فام و هوازده بسیار همانند چشم‌اندازهای سیاره‌ی بهرام به نظر می‌رسد، ولی نمی‌تواند در این سیاره گرفته شده باشد. از آنجایی که رد ستارگان به گرد ستاره‌ی قطبی پدید آمده، پس این زمین‌چهرها و این آسمان باید از آن زمین خودمان باشد.
و همین گونه هم هست- این تصویر از جایی در استان چینگهای در شمال باختر کشور چین گرفته شده.


--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Red Planet - Mars - star - Earth - celestial pole - planet - axis - Polaris - North Star - Mars - Cygnus - Cepheus - landform - Qinghai Province - China

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه