از پروین تا شتران ماده

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این چشم‌انداز کیهانی گستره‌ای به پهنای ۲۰ درجه را در صورت فلکی غبارآلود گاو (ثور) می‌پوشاند.
نما با خوشه‌ی پروین آغاز شده و به خوشه‌ی قلائص (اشتران ماده) پایان می‌یابد، دو خوشه‌ای که از روزگار باستان در آسمان سیاره‌ی زمین شناخته شده بوده‌اند.
بالای چارچوب خوشه‌ی کوچک و فشرده‌ی پروین را می‌بینیم که حدود ۴۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
ابرهای غبار پیرامون ستارگان جوانِ این گروه دوست‌داشتنی نور آبی آنها را پراکنده و از خود یک حابی بازتابی ساخته است.
پایین چاچوب، خوشه‌ی V شکل قلائص را می‌بینیم که نسبت به خوشه‌ی پروین کمی بازتر و پراکنده‌تر است و فاصله‌اش از ما نیز کمتر از آنست- ۱۵۰سال نوری.
اگرچه به نظر می‌رسد ستاره‌ی تابناک دبران (پس‌رونده)، یک غول سرخ با نمایی زردفام در این خوشه جای دارد ولی در واقع دبران تنها ۶۵ سال نوری از ما فاصله داشته و به گونه‌ای شانسی در همان خط دید خوشه جای گرفته و عضو آن دیده می‌شود.
ابرهای کم‌نور و تیره‌ی غبار نزدیک لبه‌ی ابر مولکولی گاو هم در این چشم‌انداز کیهانی دیده می‌شوند. 
این میدان گسترده سحابی تاریک بارنارد ۲۲ را نیز در بر دارد (سمت چپ)؛ همچنین ستاره‌ی جوان و زردفام تی گاو و سحابی متغیر هایند که درست بالای دبران دیده می‌شود.


--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
constellation Taurus - Pleiades - Hyades - star cluster - Aldebaran - red giant - Taurus - Molecular Cloud - T Tauri - Hind - variable nebula - dark nebula - Barnard 22

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه