بارش سنگ‌های سوزان بر سر شیلی

آیا این شهاب‌ها همه دارند از یک نقطه‌ی آسمان بیرون می‌زنند؟ بله، می‌شود گفت.
هنگامی که زمین از درون جریانی از شهاب‌هایی که خود در مدار خورشیدند می‌گذرد، این شهاب‌ها به نظر می‌رسد همگی از سمت آن جریان به سوی زمین می‌آیند، از جایی که به نام کانون شناخته می‌شود.
یک نمونه‌ی چنین رویدادی بارش شهابی دو-پِیکری (جوزایی) است که در نیمه‌های دسامبر (اواخر آذر) رخ می‌دهد و نمایشی از آن در این تصویر دیده می‌شود.
این تصویر در زمانی نزدیک به اوج این بارش در سال ۲۰۱۳ گرفته شده و تیرهای شهاب دوپیکری را در یک بازه‌ی چهار ساعته در آسمان تاریک رصدخانه‌ی لاس کامپاناس شیلی نشان می‌دهد.
در پیش‌زمینه تلسکوپ ۲.۵ متری دو پونت را به همراه تلسکوپ ۱ متری SWOPE می‌بینیم.
در پس‌زمینه‌ی آسمان، دورتر از شهاب‌ها، سیاره‌ی مشتری را می‌بینیم که مانند نقطه‌ی روشنی نزدیک مرکز تصویر می‌درخشد؛ دورتر از آن سحابی صورتی‌رنگ شکارچی نزدیک لبه‌ی سمت چپ و از آن هم دورتر، نوار مرکزی کهکشان راه شیری در راستای عمودی در سمت چپ تصویر دیده می‌شود.
شهاب‌های دوپیکری که همگی ذرات و خرده‌سنگ‌های بیرون زده از سیارک فعال ۳۲۰۰ فیتون هستند با سرعتی نزدیک به ۲۲ کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین می‌شوند.
کانون بارش دوپیکری با دایره‌ای در مرکز تصویر نشان داده شده
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Sun - meteor - radiant - Geminids meteor shower - shooting star - Las Campanas Observatory - Chile - du Pont Telescope - SWOPE - Jupiter - Milky Way Galaxy - Orion Nebula - active asteroid - 3200 Phaethon - Gemini

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه