ماه کامل و سنگباران دوقلوها

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
هر سال با گذشتن زمین از درون سنگ و خاکِ به جا مانده از سیارک فعال ۳۲۰۰ فیتون در فضا، بارانی از شهاب به راه می‌افتد که رد روشن همه‌ی آنها به کانون بارش در صورت فلکی دو-پیکر (جوزا) می‌رسد.
پیداکردن دوپیکر برای رصدگران در این شب‌ها هم کار بسیار ساده‌ایست زیرا فاصله‌ی چندانی با ماه که در گام کوژ کاهنده (اندکی پس از گام کامل) است ندارد.
ولی برای دیدن بارش شهابی نیازی نیست به کانون آن نگاه کنید.
ماه هر چند که در گام تقریبا کامل است ولی نورش نمی‌تواند درخشان‌ترین شهاب‌های دوپیکری را پنهان کند، هر چند که شمار شهاب‌هایی که دیده می‌شوند را به اندازه‌ی چشمگیری کم خواهد کرد.
در حقیقت بارش دوپیکری ۲۰۱۹ باید بسیار همانند این بارش در سال ۲۰۱۶ که تصویری از آن را اینجا می‌بینید باشد.
این تصویر پیوندی که در زمان بارش دوپیکری سال ۲۰۱۶ گرفته شده از همگذاری نوردهی‌های جداگانه درست شده تا شماری از شهاب‌های دوپیکری درخشان را در خود ثبت کند. گفتنی‌ست به دلیل آن که ماهِ تقریبا کامل در آسمان نزدیک صورت فلکی دوپیکر می‌درخشید، این نوردهی‌ها همگی کوتاه بوده‌اند.
در افق هم آزمایشگاه خورشیدی رصدخانه‌ی تیده و آتشفشان تیده در تنه‌ریف، از جزایر قناری را می‌بینیم.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Geminid meteor shower - Earth - asteroid 3200 Phaethon - Gemini - waning gibbous Moon - meteor - Full Moon - constellation of the Twins - Teide Observatory - Solar Laboratory - Teide volcano - Canary Island - Tenerife

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه