سحابی "ستاره شعله‌ور"

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
رگه‌های موجدار گاز و غبار چشم‌اندازی را پدید آورده‌اند که به نامیدن آن به نام "سحابی ستاره‌ی شعله‌ور" انجامیده.
رنگ‌های نارنجی و بنفش که در بخش‌های گوناگون این سحابی دیده می‌شون دستاورد فرآیندهایی متفاوتند.
ستاره‌ی درخشان ای‌ئی ارابه‌ران در مت چپ تصویر به اندازه‌ای داغ است که به رنگ آبی دیده می‌شود. این ستاره‌ی متغیر از رده‌ی O [متغیرهای شکارچی]، به اندازه‌ای داغست و نورش آنچنان پرانرژی‌ است که الکترون‌های درون اتم‌های گاز هیدروژن پیرامونش را از آنها جدا می‌کند و تنها یک پروتون برایشان به جا می‌گذارد. هنگامی که این پروتون‌ها دوباره یک الکترون می‌گیرند، نور سرخ می‌تابانند [در این تصویر هابل، نارنجی] و به این گونه بوده که ابر هیدروژنی پیرامون تبدیل به این سحابی گسیلشی (نشری) شده است.
بخش‌های بنفش‌رنگ آمیزه‌ای از همین نور سرخ با نور آبیِ ای‌ئی ارابه‌ران هستند ولی از روی غبارهای پیرامون بازتابیده شده و به چشم ما رسیده، پس این بخش‌ها سحابی‌های بازتابی هستند.
سحابی ستاره‌ی شعله‌ور که به نام آی‌سی ۴۰۵ هم شناخته می‌شود حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، پهنایش حدود ۵ سال نوریست و آن را می‌توان با یک تلسکوپ کوچک در صورت فلکی ارابه‌ران پیدا کرد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
IC 405 - Flaming Star Nebula - star - AE Auriga - electron - proton - emission nebula - reflection nebula - Hubble - IC 405 - constellation of the Charioteer - Auriga

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه