تفاوت قطر خورشید در دو زمان از سال

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
پیراهور یا حضیض، نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدار بیضی زمین به خورشید است و سیاره‌ی ما امسال در روز ۵ ژانویه (۱۵ دی) به این نقطه رسید.
ولی این فاصله‌ی زمین از خورشید نیست که فصل‌ها را پدید می‌آورد.
چیزی که فصل‌ها را تعیین می‌کند کجی (انحراف) محور چرخش زمین است، بنابراین ماه ژانویه همچنان در نیمکره‌ی شمالی زمستان است و در نیمکره‌ی جنوبی تابستان.
ولی این دوری و نزدیکی به خورشید بدین معناست که روز ۵ ژانویه، خورشید بیشترین قطر دیداری (ظاهری) خود را از چشم ما زمینیان داشته.
این تصویر از پیوند دو عکس درست شده؛ هر دو عکس از روی زمین و با یک تلسکوپ و یک دوربین گرفته شده بودند و تفاوت اندازه‌ی دیداری خورشید را به خوبی نشان می‌دهد.
نیمه‌ی سمت چپ عکسی‌ست که در پیراهور ۲۰۲۰ (همین ۵ ژانویه) گرفته شده. نیمه‌ی سمت راست هم عکسی‌ست که تنها یک هفته پیش از ۴ ژوییه‌ی ۲۰۱۹، یعنی زمانی که خورشید از اپاهور (اوج) مدارش، دورترین نقطه به بخورشید گذشت گرفته شده بود (۱۳ تیر).
چنانچه می‌بینید تفاوت قطر دیداری خورشید در پیراهور و اپاهور کمی بیش از ۳ درجه است که به طور معمول پی بردن به آن دشوار است.
پیراهور ۲۰۲۰ و اپاهور ۲۰۱۹ نزدیک‌ترین و دورترین پیراهور و اپاهور در سده‌ی ۲۱ بودند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Sun - axis - planet - perihelion - aphelion

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه