حلقه آتش در بیابان

یک جای خوب برای دیدن حلقه‌ی آتش در خورشیدگرفتگی دسامبر گذشته، جایی در یک بیابان بود. در بیابان ابرها و درخت‌هایی که جلوی دید را بگیرند به نسبت کم است.
در اواخر دسامبر گذشته، گروهی از عکاسان راهی امارات متحده‌ی عربی و بیابان ربع‌الخالی که بزرگ‌ترین شنزار پیوسته‌ی جهان است شدند تا عکس‌هایی روشن از یک خورشیدگرفتگی نامعمول که باید از آسمان می‌گذشت بگیرند.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ی آتش یک خورشیدگرفتگی حلقوی است و زمانی رخ می‌دهد که ماه در مدار بیضی‌اش به گرد زمین، به اندازه‌ای دور باشد که قطر زاویه‌ایش کمتر از قطر زاویه‌ای خورشید شود و در نتیجه نتواند قرص خورشید را به طور کامل بپوشاند.
هنگامی که خورشیدگرفتگی حلقوی به بیشینه می‌رسد، می‌توانیم لبه‌های خورشید را مانند حلقه‌ای درخشان گرداگرد لبه‌های ماه ببینیم، به گونه‌ای که ماه مانند قرص تیره دیده می‌شود که بیشتر قرص خورشید -و نه همه‌ی آن- را پوشانده.
تصویربرداران پس از جستجوی جایی خشک برای عکاسی فهمیدند که چرا برخی از جالب‌ترین تصویرهای خورشیدگرفتگی در حقیقت یک درخت هم در پیش‌زمینه داشته‌اند، زیرا درخت می‌تواند به همراه تپه‌های ماسه‌ای حسی متضاد از اندازه و بافت و عادی بودن به پس‌زمینه‌ی فراواقعی آسمان بدهد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
United Arab Emirates - Rub al-Khali - ring-of-fire eclipse - annular eclipse - Moon - Earth - Sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه