تیرهایی در دل شکارچی

چرا ردهای این شهاب‌ها با یکدیگیر همراستا (موازی) هستند؟
زیرا همگی از یک سنگ آسمانی سرچشمه گرفته‌اند و بنابراین ردشان رو به یک جهت در آسمان است: کانون بارش شهابی چارَکانی (به تازی: ربعی).
این جهت رو به صورت فلکی کهنی به نام چارکان (ربع) است و از همین رو این بارش چنین نامیده شده. ولی هنگامی که انجمن بین‌المللی اخترشناسی در سال ۱۹۲۲، سیاهه‌ی صورت‌های فلکی نوین را نگاشت، صورت فلکی چارکان را در آن نگنجاند.
با این وجود اگرچه کانون این شهاب‌ها جایی نزدیک مرز صورت‌های فلکیِ امروزیِ زانوزده (هرکول)، گاوران، و اژدها است، ولی نام بارش چارکانی همچنان روی آن مانده.
نام هر چه باشد، سیاره‌ی زمین در هر ژانویه از درون جریانی از ذرات و خاک و سنگ می‌گذرد و با برخورد این ذرات به جو زمین، شهاب‌هایی درخشان پدید می‌آید.
این تصویر از پیوند چندین نما درست شده: نمایی از پیش‌زمینه‌ی برفی در کشور اسلواکی، نمایی با نوردهی بلند از آسمان پس‌زمینه که به ویژه صورت فلکی شکارچی را نمایان کرده، و نماهایی که شهاب‌ها را ثبت کرده‌اند.
ستاره‌ی سرخ‌فام شبان‌شانه (ابط‌الجوزا) به گونه‌ی نامعمولی کم‌نور دیده می‌شود- نور این ستاره در چند ماه گذشته رو به کاهش گذاشته و اخترشناسان پیگر تغییرات آنند.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
radiant - Quadrantid Meteor Shower - constellation of Quadrans Muralis - International Astronomical Union - Bootes - Earth - Slovakia - constellation Orion - star - Betelgeuse

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه