بچه قورباغه‌های ارابه‌ران

دلیل این همه آشوب و هیاهو در سحابی بچه قورباغه چیزی نیست به جز ستاره‌زایی!
سحابی گسیلشی غبارآلود بچه قورباغه (آی‌سی ۴۱۰) با فاصله‌ی حدود ۱۲۰۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی شمالی ارابه‌ران جای دارد. این ابر برافروخته بیش از ۱۰۰ سال نوری پهنا دارد و بادها و پرتوهای ستارگان خوشه‌ی باز ان‌جی‌سی ۱۸۹۳ که در دلش است با پس زدن گاز و غبارش، آن را تراشیده و نقش‌هایی در آن پدید آورده‌اند.
ستارگان درخشان و نوزاد این خوشه که در جای جای این سحابی ستاره‌زا دیده می‌شوند، همگی با هم حدود ۴ میلیون سال پیش از دل همین ابر میان‌ستاره‌ای به دنیا آمده‌اند.
نزدیک مرکز تصویر دو جریان مواد به شکل بچه قورباغه که از جاهای دیگر سحابی چگال‌ترند و دُمشان رو به بیرون از مرکز سحابی کشیده شده‌ به چشم می‌خورد.
این بچه‌قورباغه‌های کیهانی خودشان جایگاه ستاره‌زایی‌های تازه در آی‌سی ۴۱۰ هستند و درازای هر یک به حدود ۱۰ سال نوری می‌رسد.
تصویری که اینجا می‌بینید در نور فروسرخ و با بهره از ماهواره‌ی کاوشگر پیمایشی میدان-گسترده‌ی فروسرخ ناسا (وایز، WISE) گرفته شده.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Tadpole nebula - star formation - IC 410 - constellation of the Charioteer - Auriga - stellar wind - open star cluster - NGC 1893 - star - tadpole - infrared - NASA - Wide Field Infrared Survey Explorer - WISE

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه