ستارگان و کمربند زندگی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
منطقه‌ی گلدیلاکس (Goldilocks zone)* به منطقه‌ی زیست‌پذیر پیرامون یک ستاره می‌گویند، جایی نه چندان سرد و نه چندان گرم، به گونه‌ای که سیاره‌های درون آن بتوانند آب مایع روی سطحشان داشته باشند- کمربند زندگی.
در این داده‌نگاشتِ فریبنده اندازه‌ی نسبیِ منطقه‌های زیست‌پذیر برای سه رده از ستارگان نشان داده شده. ردیف پایین برای ستارگان زردفام "رده‌ی جی" که خورشید هم یکی از آنهاست، ردیف میانی برای ستارگان کوتوله‌ی نارنجی "رده‌ی کی" و ردیف بالایی هم برای ستارگان کوتوله‌ی سرخ "رده‌ی ام". ستارگانِ این دو رده خنک‌تر و کم‌نورتر از خورشیدند.
ستارگان رده‌ی ام (بالا) منطقه‌ی زیست‌پذیرشان تنگ و کوچک و به آنها نزدیک است. آنها دوره‌ی زندگی درازی هم دارند (تا حدود ۱۰۰ میلیارد سال) و بسیار پُرشُمارند به گونه‌ای که حدود ۷۳ درصد ستارگان راه شیری در این رده جای می‌گیرند.
با این وجود آنها میدان‌های مغناطیسی بسیار فعالی دارند و می‌توانند بیش از اندازه پرتوهای زیبانبار برای زندگی تولید کنند. این ستارگان ۴۰۰ برابر خورشیدِ آرامِ ما پرتوی ایکس می‌گسیلند.
ستارگان خورشیدسان رده‌ی جی (پایین) منطقه‌ی زیست‌پذیر گسترده‌ای دارند و ستارگانِ به نسبت آرامی‌اند، با پرتوهای زیانبارِ اندک. گرچه آنها تنها ۶ درصد ستارگان راه شیری را تشکیل می‌دهند و زندگی بسیار کوتاه‌تری هم دارند.
ولی برای جستجوی سیاره‌های زیست‌پذیر، ستارگان کوتوله‌ی رده‌ی کی می‌توانند مناسب باشند.
آنها چندان کمیاب نیستند و تا ۴۰ میلیارد سال هم عمر میکنند که بسیار بیشتر از خورشید است. کمربند زندگی آنها آنها نسبت به ستارگان رده‌ی ام پهن‌تر است و میزان پرتوهای زیانبارِ به نسبت کمی هم می‌گسیلند. سهم این ستارگان از جمعیت ستارگان کهکشان راه شیری حدود ۱۳ درصد است.

-------------------------------------------
*) این نام بر پایه‌ی داستان کودکانه‌ی "گلدیلاکس و سه خرس" روی منطقه‌ی زیست‌پذیرِ پیرامون ستارگان گذاشته شده. در این داستان، یک دختر کوچک به نام گلدیلاکس (موطلایی)، سه کاسه‌ی فرنی را مزه مزه می‌کند، و می‌گوید که فرنی‌ای را ترجیح می‌دهد که نه خیلی داغ باشد و نه خیلی سرد، و درجه حرارت مناسب دارد [ویکیپدیا].

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Goldilocks Zone - habitable zone - star - planet - G star - Sun - K dwarf star - M dwarf star - Milky Way - magnetic field - X-ray -

منبع: apod.nasa

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه