دنباله‌دارهایی که برای همیشه می‌روند میان‌ستاره‌ای هستند؟

اخترشناسانِ رصدخانه‌ی ملی اخترشناسی ژاپن (NAOJ) مسیر دو جرمی را که دارند برای همیشه از سامانه‌ی خورشیدی بیرون می‌روند بررسی کردند و آنها هم تایید کردند که به احتمال بسیار، این دو جرم از فضای میان‌ستاره‌ای آمده‌اند. این یافته‌ها شناخت ما از بخش‌های بیرونی سامانه‌ی خورشیدی و فراتر از آن را بهبود می‌بخشد.
نمودارِ پنداشتی این پژوهش. پژوهشگران مدارهای نوعیِ دنباله‌دارهای بلنددوره (آبی) که از برهمکنش گرانشی با اجرام بزرگِ گذری به درون سامانه‌ی خورشیدی آمده‌اند (سفید) و اجرامی با ریشه‌ی میان‌ستاره‌ای (سرخ) را محاسبه کردند. این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۹ مگ)
همه‌ی دنباله‌دارها مدارهای بسته پیرامون خورشید ندارند. برخی از آنها با سرعت بسیار از بخش درونی سامانه‌ی خورشیدی می‌گذرند و با بیرون رفتن از آن دیگر هرگز برنمی‌گردند. اگرچه برآوردِ جایی که آنها رهسپار آنند کار ساده‌ایست، ولی تعیین این که از کجا آمده‌اند کمی دشوار است.

دو سناریوی احتمالی هست. در سناریوی نخست، دنباله‌دار در آغار درون مداری پایدار بسیار به گرد خورشید و دور از آن [در ابر اورت-م] بوده، ولی برهم‌کنش‌های گرانشی آن با یک جرم گذری باعث شده از مدارش بیرون رانده شود. این دنباله‌دار سپس به بخش درونی سامانه‌ی خورشیدی پرتاب می‌شود، جایی که در آن رصد می‌شود و سپس راهی فضای میان‌ستاره‌ای می‌شود.

در سناریوی دوم، دنباله‌دار در آغاز جایی بسیار دوردست بوده، چه بسا یک سامانه‌ی سیاره‌ای بیگانه، و از آن جا راهی فضای میان‌ستاره‌ای شده و از شانس، در مسیرش از درون سامانه‌ی خورشیدی گذشته و سپس از آن هم بیرون رفته و به راهش ادامه می‌دهد.

آریکا هیگوچی و ائیچیرو کوکوبا در NAOJ انواع مسیرهایی که به طور معمول در هر یک از این سناریوها انتظار می‌رود را محاسبه کردند. آنها سپس محاسبه‌هایشان را با مشاهداتشان از دو جرم نامعول که راهی بیرون سامانه‌ی خورشیدی هستند مقایسه کردند: ۱آی/اومواموا که در سال ۲۰۱۷ یافته شد و ۲آی/بوریسف که در سال ۲۰۱۹ یافته شد. آنها دریافتند که سناریوی ریشه‌ی میان‌ستاره‌ای (سناریوی دوم) با مسیر هر دوی اینها همخوانی بهتری دارد.

این دانشمندان همچنین نشان دادند که این احتمال هم هست که اجرامی بزرگ به اندازه‌ی یک غول گازی از کنار سامانه‌ی خورشیدی بگذرند و با ناپایدار کردن مدار دنباله‌های بلند-دوره (مدار بسیار دور)، آنها را وارد مسیرهایی همانند مسیر این دو جرم (اومواموا و بوریسف) کنند. در رصدهای پیمایشی که تاکنون انجام شده هیچ جرمِ به اندازه‌ی غول‌های گازی‌ای که بتوان به این دو ربط داد یافته نشده، ولی برای تعیین دقیق‌ترِ ریشه‌ی این دو جرم نیاز به بررسی بیشتر -هم نظری و هم رصدی- روی اجرام کوچک میان‌ستاره‌ای خواهیم داشت.

گزارش این دانشمندان در ماهنامه‌ی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
National Astronomical Observatory - Japan - NAOJ - Solar System - comet - Sun - planetary system - Arika Higuchi - Eiichiro Kokubo - 1I/'Oumuamua - 2I/Borisov - gas giant

منبع: sciencedaily

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه