چهره ماه در یک زمان در پنج نقطه جهان

آیا ما همان ماهی را در آسمان می‌بینیم که دیگران هم می‌بینند؟ بله همه همان ماه را می‌بینند، ولی با اندکی تفاوت.
یک تفاوت، نمای دیداریِ (ظاهریِ) جایگاه ماه بر ستارگان زمینه است- چیزی که به نام اختلاف منظر (دیدگشت) شناخته می‌شود.
ما انسان‌ها از اختلاف نظرِ میان چشمانمان برای شناختن و دریافت ژرفا بهره می‌بریم. ولی برای دیدگشتِ ماه، جداییِ چشمانمان باید بسیار بیشتر باشد- چندصد تا چندهزار کیلومتر.
یک تفاوت دیگر اینست که بینندگان در جاهای گوناگونِ زمین چهره‌ی اندکی متفاوت از ماهِ کروی‌مان را می‌بینند- به دلیل پدیده‌ای به نام رُخگردی.
تصویری که اینجا می‌بینید از پیوند دیدگاه‌های گوناگون در سراسر زمین درت شده. این ماه‌ها تصویرهای جداگانه‌ای هستند که در شبِ ماه‌گرفتگی کلیِ ۲۱ ژانویه‌ی ۲۰۱۹ از جاهای گوناگون گرفته شده و به APOD فرستاده شده بودند. همه‌ی این تصویرها اینجا بر یک پس‌زمینه از ستارگان افکنده شده‌اند تا هر دو پدیده (دیدگشت و رخگردی) را نشان دهند.
چیزی که برهم‌نهیِ دقیقِ این تصویرها را امکان‌پذیر ساخت برخورد یک شهاب بود که در زمان این ماه‌گرفتگی به سطح ماه برخورد کرد و اینجا با برچسب L1-21J نشان داده شده [اینجا دیدید: * برخورد یک سنگ به ماه در شب ماه‌گرفتگی]. 
این برخورد مانند شانسی بادآورده برای ما در APOD بود که به تضمین داد همه‌ی این عکس‌ها که برایمان فرستاده‌اند در یک بازه‌ی زمانی بسیار کوتاه و نزدیک به هم گرفته شده‌اند.
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Moon - parallax - Earth - libration - APOD - total lunar eclipse - star - meteorite - L1-21J

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه