کهکشانی همسان با کهکشان راه شیری خودمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۵ مگ)
کهکشان مارپیچی بزرگ و زیبای ان‌جی‌سی ۷۳۳۱ اغلب به عنوان همسان راه شیری خودمان معرفی می‌شود.
این کهکشان که با حدود ۵۰ میلیون سال نوری فاصله، در صورت فلکی شمالی اسب بالدار جای دارد، در آغاز یک سحابی مارپیچی تشخیص داده شده بود و در حقیقت یکی از کهکشان‌های پرنوریست که در فهرست پرآوازه‌ی سده‌ی ۱۸ شارل مسیه گنجانده "نشده" است.
از آنجا که صفحه‌ی این کهکشان نسبت به خط دید ما کج است، نوردهی‌های درازمدت تلسکوپی اغلب به ثبت تصویری از آن می‌انجامند که حس ژرفا و عمق بسیار نیرومندی در بیننده بر می‌انگیزد.
در این تصویرِ نمای نزدیک از تلسکوپ فضایی هابل بازوهای مارپیچی باشکوه این کهکشان را می‌بینیم که با رگه‌های تیره‌ی غبار، خوشه‌های درخشان و آبی‌فام ستارگان بزرگ و جوان، و تابش ویژه‌ی سرخ‌فامِ منطقه‌های فعال در ستاره‌زایی آراسته شده‌اند.
مرکز درخشان و زردفام ان‌جی‌سی ۷۳۳۱ از نور انبوهِ ستارگان سرد و پیر می‌درخشد. و مانند راه شیری خودمان، هسته‌ی ان‌جی‌سی ۷۳۳۱ هم جایگاه یک ابرسیاهچاله (سیاهچاله‌ی ابرپرجرم) است.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NGC 7331 - spiral galaxy - Milky Way - constellation Pegasus - spiral nebula - Charles Messier - Hubble Space Telescope - spiral arm - cluster - star - star forming - supermassive black hole - core

منبع: apod.nasa

1 دیدگاه شما:

suxlsoajs4

The mark of a world-class playing operator is the way way|the way in which} it caters to cell prospects. In different words, if there's a welcome bonus for desktop prospects, it ought to be obtainable for cell customers. If you can to|you probably can} play video poker games by way of your laptop, want to} be able to|be capable of|have the power to} do the identical in your iOS or Android device. Put merely, an excellent cell online playing app may have everything that is obtainable on the operator's web site. Having tons of options, bonus offers and promotions is nice, but that counts for nothing {if you can to|you probably can}'t|if you cannot} access them with ease. We only advocate platforms 온라인 카지노 that are be} clearly structured, reliable, and safe.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه