آمیزه‌ای از گاز و غبار کیهانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۹.۶ مگ)
این چشم‌انداز باشکوه پهنه‌ای هم‌ارز ۳ درجه از آسمان را در در صورت فلکی کم‌نور ولی خیال‌انگیز تک‌شاخ می‌پوشاند.
این آشفته‌بازار پرآشوب گاز و غبار در واقع یک منطقه‌ی ستاره‌زایی به نام ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ در فاصله‌ی حدود ۲۷۰۰ سال نوری زمین است و در آن، سحابی‌های گسیلشی (نشری) سرخ‌فامی که از نور پرانرژی ستارگان نوزاد برافروخته شده‌اند با ابرهای تیره‌ی غبار میان‌ستاره‌ای در هم آمیخته‌اند.
این ابرهای غبار اگر میان ما و ستارگان باشند، جلوی رسیدن نور آنها به چشم ما را می‌گیرند و چون از پشت روشن شده‌اند، خودشان به حالت ضدنور و تمام تیره دیده می‌شوند، ولی اگر از چشم ما، کنار ستارگان داغ و جوان باشند، نور آنها را بازتابانده و برای ما به یک سحابی بازتابی آبی‌فام تبدیل می‌شوند.
نزدیک مرکز چارچوب پیکره‌ی تراشیده شده‌ی ساده‌ای به پهنای چند سال نوری به نام سحابی مخروط را می‌بینیم. لبه‌های این مخروط با پرتوی سرخ‌فام گازهای برافروخته‌ی هیدروژن نمایانده شده و نوکش رو به ستاره‌ی درخشان و آبی‌-سفید "اس تکشاخ" در سمت چپ نشانه رفته است.
اس تکشاخ که خودش سامانه‌ای از چند ستاره‌ی بزرگ و داغ است در همسایگی سحابی‌های بازتابی آبی‌فام و سحابی درهم پیچیده‌ی "پوست روباه" جای دارد.
لکه‌های گسترده‌ی سیاهی که در جای جای تصویر دیده می‌شوند همگی از پرتوهای کم‌جانِ یک منطقه‌ی گسیلشی پهناورتر با خوشه‌ی ستاره‌ای زردفام ترامپلر ۵ که نزدیک بالای چارچوب است به حالت ضدنور در آمده‌اند.
پیکره‌ی شگفت‌آور فشرده و دنباله‌دارگونه‌ای که در سمت راست مرکز دیده می‌شود با نام "سحابی متغیر هابل" شناخته شده است.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
hydrogen - constellation Monoceros - Unicorn - star - NGC 2264 - emission nebula - reflection nebula - Cone Nebula - S Monocerotis - S Mon - Fox Fur nebula - silhouette - open star cluster - Trumpler - Hubble's Variable Nebula

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه