ابر تاریک بر زمینه سرخ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این چشم‌انداز کیهانی، سحابی‌ تاریکی را می‌بینیم که با پیکره‌ی سایه‌نمای خود دلربایی می‌کند.
تصویر تلسکوپ اسپیتزر از سحابی تاریک
"ال‌دی‌ان ۱۶۲۲" در طیف فروسرخ. چنانچه
می‌بینید در این طیف، ستارگان نوزاد و رو به
رشد پنهان در این ابرها اینجا به خوبی نمایانند
سحابی‌ تاریک لیند ۱۶۲۲ (یا ال‌دی‌ان ۱۶۲۲) بر پس‌زمینه‌ی کم‌نوری از گاز هیدروژن برافروخته که تنها نوردهی‌های بلندمدت تلسکوپی آن را آشکار می‌کنند به چشم می‌خورد.
سحابی بازتابی وی‌دی‌بی ۶۲ را درست بالا و سمت راست مرکز چارچوب می‌بینیم که روشن‌تر است و آسان‌تر به چشم می‌آید.
ال‌دی‌ان ۱۶۲۲ در آسمان نزدیک صفحه‌ی کهکشان راه شیری، و کنار حلقه‌ی بارنارد دیده می‌شود- حلقه‌ی بارنارد ابر گسترده‌ایست که به گرد مجموعه‌ی سحابی‌های گسیلشی در کمربند و شمشیر شکارچی حلقه زده.
به نظر می‌رسد فاصله‌ی ال‌‌دی‌ان‌ ۱۶۲۲ با غبارهای پس زده شده‌اش از زمین تقریبا هم‌ندازه‌ی فاصله‌ی حلقه‌ی بارنارد باشد، یعنی ۱۵۰۰ سال نوری. پهنای این میدان دید ۱ درجه است که در این فاصله‌ی برآورد شده هم‌ارز حدود ۳۰ سال نوری ست.
در دل این ابرهای تیره‌ی غبار ستارگان نوزاد و رو به رشدی نهفته‌اند که تلسکوپ فضایی اسپیتزر آنها را در طیف فروسرخ آشکار کرده است.
گفتنی‌ست نمای دلهره‌آور ال‌دی‌ان ۱۶۲۲ باعث شده نام دیگری هم پیدا کند: سحابی لولو یا لولوخورخوره [Boogeyman Nebula]!

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
silhouette - dark nebula - Lynds' Dark Nebula 1622 - hydrogen - reflection nebula - vdB 62 - LDN 1622 - plane - Milky Way Galaxy - Barnard's Loop - emission nebula - Belt - Sword of Orion - star - Spitzer Space telescope - infrared - Boogeyman Nebula

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه