چشمی رنگین در آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۵ مگ)
اگر ماه را در آسمان به این شکل ببینید، دلتان می‌آید از تماشای آن چشم پوشیده و به سر کار بروید؟!
عکاس این تصویر داشت آماده می‌شد تا به سر کار برود که با چنین چشم‌اندازی در آسمان روبرو شد: آمیزه‌ای از فرآیندهای شکست، بازتاب، و حتی پراشِ نور ماه توسط میلیون‌ها بلور یخ در هوا باعث شده بود چهره‌ی آشنای ماه‌مان به نمایشگاهی از هاله‌ها و کمان‌های اثیری تبدیل گردد.
این تصویر از پیوند سه نما درست شده که دو هفته پیش، در یک بامداد سرد زمستانی در منیتوبای کانادا گرفته شده بودند.
حلقه‌های رنگارنگ تاج ماهند و دستاورد پدیده‌ی کوانتومیِ پراش توسط یخ یا قطره‌های ریز آب در نزدیکی جهت ماه هستند.
بیرون از این حلقه‌ها یک هاله‌ی ۲۲ درجه را می‌بینیم که از شکست نور ماه در بلورهای استوانه‌ایِ شش وجهی یخ پدید آمده است.
در لیه‌ی این هاله دو "پاراماه" یا ماه دروغین به چشم می‌خورد که به دلیل شکست نور در بلورهای ورقه‌ایِ نازک و شش ضلعی یخ که پرپرزنان در هوا پایین می‌آیند درست شده‌اند.
بالا و پایین هاله‌ی ۲۲ درجه کمان‌های سایانِ (تانژانتِ) بالایی و پایینی دیده می‌شود که دستاورد شکست نورماه در استوانه‌های شش ضلعیِ تقریبا افقی یخ هستند.
چند دقیقه پس از گرفتن این نماها، با بیرون رفتن عکاس از این میدان، هاله و کمان‌ها ناپدید شدند و آسمان به حالت همیشگی برگشت، تنها با یک پاراماه که هنوز بر جا مانده بود.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Moon - refraction - reflection - diffraction - ice crystal - Manitoba - Canada - corona - quantum diffraction - 22-degree halo - moon dog - tangent arc

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه