پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
نقطه‌ی اشتراک این سه چیست: یک مخروط، پوست روباه و درخت کریسمس؟
پاسخ: هر سه در صورت فلکی تکشاخ جای دارند.
آنچه در این تصویر دیده می‌شود آمیزه‌ایست از گاز و غبار کیهانی در فاصله‌ی حدود ۲۷۰۰ سال نوری از زمین که به نام منطقه‌ی ستاره‌زایی ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ شناخته می‌شود.
در این منطقه، سحابی‌های گسیلشی سرخ‌فامِ که از نور پرانرژی ستارگان نوزاد برانگیخته‌اند با غبار تیره‌ی میان‌ستاره‌ای در هم آمیخته‌اند. بخش‌هایی از این غبارهای کدر که به ستارگان داغ و جوان نزدیکند، نور آن ها را بازتابانده و به سحابی‌های بازتابی آبی‌فام تبدیل شده‌اند.
گستردگی این تصویر در آسمان بیش از ۳ برابر قرص کامل ماه است و بیشتر از ۱۰۰ سال نوری را در فاصله‌ی برآوردی ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ می‌پوشاند.
بخش‌های گوناگون در این تصویر عبارتند از سحابی پوست روباه (خز روباه) که با ساختار در هم پیچیده‌اش پایین، سمت راست مرکز چارچوب دیده می‌شود، ستاره‌ی متغیر و درخشان "اس تکشاخ" (S Mon) درست بالای پوست روباه، و سحابی مخروط در سمت چپ.
ستارگان ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ به دلیل شیوه‌ی آرایششان به نام خوشه‌ی ستاره‌ای درخت کریسمس هم شناخته می‌شوند.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Fox Fur - Unicorn - Christmas Tree - constellation of the unicorn - Monoceros - NGC 2264 - emission nebula - star - interstellar dust - reflection nebula - diameter - full moon - Fox Fur Nebula - variable star - Cone Nebula - Christmas Tree star cluster - S Mon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه