ام۷۷: کهکشانی که در سرتاسر طیف می‌درخشد

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در مرکز کهکشان مارپیچی ام۷۷ چه خبر است؟
این کهکشان رونما (قرصش را از روبرو می‌بینیم) با فاصله‌ی تنها ۴۷ میلیون سال نوری از ما، در راستای صورت فلکی نهنگ دیده می‌شود. پهنای آن بر پایه‌ی فاصله‌ی برآوردی‌اش به حدود ۱۰۰ هزار سال نوری می‌رسد.
این جزیره‌ی باشکوه کیهانی که با نام ان‌جی‌سی ۱۰۶۸ هم شناخته می‌شود دارای هسته‌ی فشرده و بسیار درخشانی است که به خوبی توسط اخترشناسانی که رازهای ابرسیاهچاله‌ها در مرکز کهکشان‌های فعال سیفرت را می‌کاوند بررسی شده است.
ام۷۷ و هسته‌ش فعالش در طول موج‌های پرتو ایکس، فرابنفش، دیدنی (مریی)، فروسرخ، و رادیویی می‌درخشند.
در این تصویرِ تلسکوپ فضایی هابل نمای پُروضوحی از ام۷۷ را می‌بینید که تابش سرخ‌فام و دیدنی (مریی) گازهای برافروخته‌ی هیدروژن بیش از همه در آن خودنمایی می‌کند.
اینجا همچنین می‌توانیم جزییاتی از بازوان مارپیچی و ابرهای تیره‌ی غبار درون آنها به همراه مناطق سرخ‌فام ستاره‌زایی نزدیک هسته‌ی درخشانش را هم ببینیم.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
spiral galaxy - M77 - face-on - constellation of the Sea Monster - Cetus - NGC 1068 - supermassive black hole - Seyfert - active core - x-ray - ultraviolet - visible - infrared - radio - wavelength - Hubble Space Telescope - hydrogen - spiral arm - star forming

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه