ستاره‌ای بال می‌گشاید

ستاره‌ای بزرگ به نام آی‌آراس ۴ دارد بال می‌گسترد، ستاره‌ای که هنوز ۱۰۰ هزار سال از عمرش نمی‌گذرد. نام این ستاره، کوتاه شده‌ی "چشمه‌ی فروسرخ ۴" است.
موادی که از این ستاره‌ی نوزاد به بیرون روان شده‌اند یک سحابی پدید آورده‌اند که به نام سحابی شارپلس ۲-۱۰۶ یا اس۱۰۶ خوانده می‌شود و در این تصویر آن را می‌بینید.
یک قرص گسترده‌ی گاز و غبار که به گرد ستاره‌ی آی‌آراس ۴ می‌گردد و به رنگ قهوه‌ای، نزدیک مرکز تصویر دیده می‌شود، پیکره‌ای همچون یک ساعت شنی یا یک پروانه به این سحابی داده است.
گازهای سحابی اس۱۰۶ در نزدیکی ستاره‌ی آی‌آراس ۴ که در اثر پرتوهای پرانرژی آن یونیده شده‌اند، رفتاری مانند یک سحابی گسیلشی پیدا کرده و نور می افشانند. ولی غبارهای دورتر از آی‌آراس ۴ نور ستاره‌ی مرکزی را باز می‌تابانند و از همین رو یک سحابی بازتابی را ساخته ‌ند.
بررسی دقیق‌تری که روی یکی از عکس‌های فروسرخ اس۱۰۶ انجام شده نشانگر وجود صدها ستاره‌ی کوتوله‌ی قهوه‌ای کم‌جرم است که خود را در دل گازهای این سحابی پنهان کرده‌اند.
اس۱۰۶ حدود ۲ سال نوری پهنا دارد و با فاصله‌ای نزدیک به ۲۰۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی ماکیان دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - IRS 4 - nebula - Sharpless 2-106 Nebula - S106 - Infrared Source 4 - hourglass - butterfly - emission nebula - ionized - reflection nebula - infrared - brown dwarf - constellation of the Swan - Cygnus

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه