دورنمای یک مارپیچ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
کهکشان مارپیچی بزرگ، زیبا و درخشان مسیه ۱۰۶ در این چشم‌انداز کیهانیِ پر از کهکشان خودنمایی می‌کند.
میدان دید این نمای تلسکوپی پهنه‌ای به اندازه‌ی دو درجه از آسمان را در راستای صورت فلکی شمالی تازی‌ها (سگان شکاری)، نزدیک دسته‌ی ملاقه‌ی خرس بزرگ (دب اکبر- هفت برادران) می‌پوشاند.
ام۱۰۶ که به نام ان‌جی‌سی ۴۲۵۸ نیز شناخته می‌شود و حدود ۲۳.۵ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد، با پهنای حدود ۸۰ هزار سال نوری بزرگ‌ترین عضو گروه کهکشانی Canes II یا "تازی‌های ۲" است.
ام۱۰۶ کهکشان به نسبت دوری است ولی از فاصله‌ی دقیقش آگاهیم، تا اندازه‌ای به این خاطر که دانشمندان توانسته‌اند این فاصله را با ردگیری پرتوهای چشمگیر "میزر" (لیزرِ ریزموج) که از آن گسیلیده می‌شود به طور مستقیم اندازه بگیرند. تابش میزر که پدیده‌ای بسیار کمیاب است ولی به گونه‌ی طبیعی رخ می‌دهد، در این کهکشان توسط مولکول‌های آبِ درون ابرهای مولکولی که به گرد هسته‌ی فعال آن می‌چرخند تولید می‌شود.
در این چشم‌انداز یک کهکشان مارپیچی برجسته‌ی دیگر به نام ان‌جی‌سی ۴۲۱۷ را هم می‌بینیم که پایین، سمت راست ام۱۰۶ و تقریبا از لبه دیده می‌شود. فاصله‌ی ان‌جی‌سی ۴۲۱۷ که به دقتِ فاصله‌ی ام۱۰۶ اندازه گیری نشده، چیزی نزدیک به ۶۰ میلیون سال نوری برآورد شده، ولی ستارگان درخشانی که با تیزی‌های پراش در چارچوب دیده می‌شوند همگی از اعضای کهکشان راه شیری خودمانند.
وجود کهکشان‌هایی بیرون از راه شیری حقیقتی‌ست که تا همین ۱۰۰ سال پیش کسی از آن آگاه نبود و در "مناظره‌ی بزرگ" اخترشناسی در آن سال به پرسش گذاشته شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Messier 106 - galaxy - constellation Canes Venatici - Big Dipper - NGC 4258 - M106 - Canes II - galaxy group - maser - microwave laser - water - molecule - molecular cloud - active galactic nucleus - spiral galaxy - edge-on - NGC 4217 - Great Debate

منبع: apod.nasa

جزیره کیهانی "آندرومدا"

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۸ مگ)
تا چقدر دور را می‌توانید ببینید؟
دورترین جرمی که چشم نامسلح انسان می‌تواند آن را به سادگی ببیند ام۳۱ است، کهکشان بزرگ زن در زنجیر یا آندرومدا در فاصله‌ی بیش از دو میلیون سال نوری زمین.
این کهکشان مارپیچی با همه‌ی بزرگی‌اش -قطر بیش از ۲۰۰ هزار سال نوری- بدون تلسکوپ تنها مانند تکه ابری کوچک و کم‌نور در صورت فلکی زن در زنجیر دیده می‌شود.
ولی در این تصویر خیره‌کننده‌ی تلسکوپی، به آسانی می‌توان هسته‌ی زرد درخشان، رگه‌های تیره‌ و تاب‌خورده‌ی غبار، بازوان مارپیچی گسترده و آبی‌فام، و خوشه‌های ستاره‌ایِ این کهکشان را که نزدیک‌ترین کهکشان بزرگ به راه شیری است شناسایی کرد.
این روزها دیگر حتی کسانی که برای سرگرمی آسمان را رصد می‌کنند می‌دانند که کهکشان‌های بزرگی مانند ام۳۱ در کیهان بی‌شمارند، ولی در حقیقت ۱۰۰ سال بیشتر نیست که دانشمندان به طور جدی درباره‌ی این پنداشت بنیادی به بحث پرداخته‌اند: این که آیا این "سحابی‌‌های مارپیچی" تنها ابرهایی در کهکشان خودمانند یا این که "جزیره‌های کیهانی"اند- کهکشان‌هایی پر از ستاره همانند راه شیری؟
این موضوع در مناظره‌ی تاریخی شپلی-کرتیس در سال ۱۹۲۰ (Great Debate) به بحث و گفتگو گذاشته شد، و سرانجام رصدهای بعدی نقطه‌ی پایانی بر این گفتگو گذاشتند و نشان دادند که "زن در زنجیر" هم بیرون از راه شیری‌ست و کهکشانی مانند آنست، و این چیزی بود که نشان می‌داد جهان هستی بسیار گسترده‌تر از چیزیست که تا آن زمان پنداشته می‌شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M31 - Andromeda Galaxy - spiral galaxy - constellation Andromeda - spiral arm - Milky Way Galaxy - island universe - Shapley-Curtis debate

منبع: apod.nasa

گیسوی سبز و دُم آبی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دنباله‌دار نویافته‌ی سوان با عنوان رسمی سی/۲۰۲۰ اف۸ دُم زیبا و چشم‌نوازی برای خود ساخته. این دنباله‌دار از بخش‌های بیرونی سامانه‌ی خورشیدی آمده و به تازگی از درون مدار زمین گذشته است.
این کوه یخ میان‌سیاره‌ای با برون‌دهی گازی در روز ۱۳ می از نزدیک‌ترین نقطه‌ی مسیرش به زمین، و در روز ۲۷ می هم از نزدیک‌ترین نقطه‌ی مسیرش به خورشید خواهد گذشت.
دنباله‌دار سُوان در اواخر ماه مارس توسط رصدخانه‌ی خورشیدی و هورسپهری (سوهو) یافته شد. ستاره‌شناس آماتور، مایکل ماتیاتزو این دنباله‌دار را در عکس‌هایی که فضاپیمای سوهو با دوربین‌ "ناهمسانگردی‌های باد خورشیدی" (سوان، SWAN) خود گرفته بود پیدا کرد و به سرعت آن را گزارش داد تا دیگران بتوانند رصدها را آغاز کنند.
این تصویر در نیمه‌های آوریل از آسمان تاریک نامیبیا گرفته شده و گیسوی سبزفام سوان را به همراه دم یونی آبی‌فام بلند و پیچیده‌اش نشان می‌دهد.
اگرچه پیش‌بینی درخشش دنباله‌دارها کار بسیار سختی‌ست، ولی بر پایه‌ی برخی مدل‌ها، دنباله‌دار سوان در ماه ژوئن به اندازه‌ی کافی برای آن که با چشم نامسلح هم دیده شود روشن خواهد شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet SWAN - tail - comet - Solar System - Earth - C/2020 F8 (SWAN) - Sun - NASA - SOHO - Solar Wind Anisotropies - Namibia - coma - ion-tail

منبع: apod.nasa

اخترشناسان چگونه جرم یک سیاهچاله را اندازه می‌گیرند؟

* پرسش: اخترشناسان چگونه جرم یک ستاره‌ی نوترونی یا سیاهچاله را اندازه می‌گیرند؟

* پاسخ: اخترشناسان از چند راه می‌توانند جرم را اندازه بگیرند. ساده‌ترین راه زمانی‌ست که جرم عضو یک سامانه‌ی دوتایی است. تفاوت نمی‌کند چه اجرامی در سامانه باشند - دو ستاره، یک ستاره و یک ستاره‌ی نوترونی، یک ستاره و یک سیاهچاله، ووو- هر چه باشند مدارشان پیرو قوانین حرکت کپلر است که به یک دانشمند اجازه می‌دهد جرم را بر پایه‌ی سرعت اجرام و اندازه‌ی مدار دوجانبه‌شان اندازه بگیرد. افزون بر این، هنگامی که دو جرم مانند ستارگان نوترونی یا سیاهچاله‌ها با هم ادغام می‌شوند، امواج گرانشی‌ای که می‌آفرینند به اخترشناسان درباره‌ی جرم اعضای آغازین، و همچنین جرم چیزی که از ادغامشان به جا گذاشته‌اند می‌گوید.
اندازه‌گیری جرم یک ستاره‌ی نوترونی در یک سامانه‌ی دوتایی کاری ساده است (در این برداشت هنری ستاره‌ی نوترونی را سمت راست می‌بینیم که دارد مواد را از همدم سستاره‌ای خود در سمت چپ می‌کشد). باخترشناسان با دیدن چرخش دو جرم به گرد یکدیگر می‌توانند از قوانین حرکت کپلر بهره جسته و جرم آنها را به دست آورند.
ولی برای یک ستاره‌ی نوترونیِ تنها یا یک سیاهچاله‌ی تنها چه؟

یک ستاره‌ی نوترونی می‌تواند یک تپ‌اختر باشد. تپ‌اخترها ستارگان نوترونی چرخانی‌اند که باریکه‌هایی از پرتوهای پرانرژی از قطب‌هایشان بیرون می‌گسیلند. اگر این باریکه‌ها از شانس، رو به زمین بشوند، اخترشناسان می‌توانند چشمه‌ی آن را به عنوان یک ستاره‌ی نوترونی شناسایی کنند. سیگنال‌های یک تپ‌اختر همگام با چرخش آن با دوره‌ای منظم پدیدار می‌شوند. 

و برخی از تپ‌اخترها گِلِس‌هایی (نقص، glitch) دارند که باعث می‌شود آنها به طور زودگذر و موقت سریع شوند. به باور اخترشناسان، گلس‌ها دستاورد برهم‌کنش میان مواد هسته‌ی ستاره‌ی نوترونی و پوسته‌ی آن هستند. ردیابی یک گلس در زمان رخ دادنش می‌تواند درباره‌ی دمای درونی ستاره به ما آگاهی بدهد. 

پژوهشی که سال ۲۰۱۵ در نشریه‌ی ساینس ادونسز منتشر شده بود نشان می‌داد که اگر پژوهشگران سن ستاره‌ی نوترونی را بدانند، می‌توانند با بهره از گلس‌ها دمای کنونیِ درونِ آن را اندازه بگیرند و آن را با مدل‌هایی از شکل احتمالیِ درونِ ستاره‌ی نوترونی مقایسه کنند. این مدل به نوبه‌ی خود به پژوهشگران اجازه می‌دهد جرم ستاره را بر پایه‌ی دما و سن آن اندازه بگیرند.

جرم یک سیاهچاله‌ی ستاره‌ایِ تنها (سیاهچاله‌ی ستاره‌وار، سیاهچاله‌ای که از مرگ یک تک-ستاره‌ پدید آمده) را نمی‌توان با دقت اندازه گرفت، ولی جرم ابرسیاهچاله‌ی مرکزی یک کهکشان را می‌توان محاسبه کرد. دلیلش اینست که اخترشناسان به رابطه‌ای میان جرم یک ابرسیاهچاله (سیاهچاله‌ی ابرپرجرم) و جرم ساختار کره‌گونِ پیرامونش (کوژ مرکزی کهکشان) دیده‌اند. همچنین پیوندی (رابطه‌ای) میان حرکت ستارگان در کوژ کهکشان و جرم ابرسیاهچاله‌اش وجود دارد. بنابراین اخترشناسان می‌توانند یکی یا هر دوی این مقدارها را اندازه بگیرند و جرمِ ابرسیاهچاله‌ی مرکزی کهکشان را به دست آورند.

با این همه درباره‌ی ابرسیاهچاله‌ی مرکز کهکشان راه شیری، اخترناسان جابجایی ستارگان پیرامون آن را در درازنای چند سال مشاهده کرده‌اند. این به آنان اجازه داده تا با بهره از قوانین کپلر جرم آن را اندازه بگیرند: ۴.۳ میلیون برابر جرم خورشید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
neutron star - black hole - binary system - star - Kepler’s laws - gravitational wave - pulsar - Earth - glitch - Science Advances - stellar-mass black hole - galaxy - supermassive black hole - spheroidal - bulge - Milky Way - solar mass.

منبع: Astronomy.com

منظومه سیاره‌ای بیگانه کپلر-۹۰

بله. برای نمونه، سامانه‌ی کپلر-۹۰.
عنوان این سامانه برگرفته از نام یابنده‌اش، ماهواره‌ی کپلر است که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ در مدار زمین بود. برای کپلر-۹۰ تاکنون هشت سیاره یافته شده که از این نظر با سامانه‌ی خورشیدی برابر است.
از دیگر همانندی‌های میان کپلر-۹۰ با سامانه‌ی ما، داشتنِ یک ستاره‌ی رده‌ی-جی مانند خورشید، سیاره‌هایی سنگی مانند زمین، و سیاره‌هایی بزرگ هم‌اندازه‌های کیوان و مشتری است.
این سامانه تفاوت‌هایی هم با سامانه‌ی خورشیدی دارد، از جمله این که همه‌ی این هشت سیاره‌ی شناخته شده‌اش در فاصله‌ای به نسبت کم به گرد ستاره می‌گردند- در مدارهایی تنگ‌تر از مدار زمین به گرد خورشید؛ و بنابراین احتمالا داغ‌تر از آنند که پذیرای زندگی باشند.
ولی شاید در رصدهایی با دوره‌های زمانی بلندتر بتوانیم سیاره‌های خنک‌تری که در فاصله‌ی دورتری به گرد ستاره‌ی مرکزی می‌چرخند هم پیدا کنیم.
سامانه‌ی کپلر-۹۰ حدود ۲۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و با داشتن قدر ۱۴+، می‌توان آن را به کمک یک تلسکوپ اندازه-میانگین در راستای صورت فلکی اژدها پیدا کرد.
اکنون فضاپیمای فراسیاره-یابِ تس (TESS) که در سال ۲۰۱۸ راهی فضا شد ماموریت یافتن فراسیاره‌ها (سیاره‌های فراخورشیدی) را بر عهده دارد، ولی ماموریت‌های دیگری نیز با توانایی سیاره‌یابی برای دهه‌ی آینده برنامه‌ریزی شده، از جمله تلسکوپ جیمز وب ناسا (JWST) و تلسکوپ پیمایشی فروسرخ میدان گسترده‌ی ناسا (دبلیوفرست، WFIRST).

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - planetary system - Kepler satellite - Earth - planet - Kepler-90 - Solar System - G-type star - Sun - Jupiter - Saturn - constellation of the Dragon - Draco - exoplanet - TESS - NASA - JWST - WFIRST

منبع: apod.nasa

دنباله‌دار بوریسف از جایی سرد و تاریک آمده بوده

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دنباله‌دار میان‌ستاره‌ایِ بوریسف از جایی سرد به اینجا آمده بود. دو دسته از مشاهدات، همنهش (ترکیب) این دنباله‌دار شگفت‌انگیز را که احتمالا در یک سامانه‌ی ستاره‌ای سرد و تاریک ساخته شده بوده آشکار کرده‌اند.

بوریسف در ماه سپتامبر، هنگامی که داشت به سوی زمین می‌آمد دیده شد، آن هم در مسیری که نشان می‌داد باید از یک ستاره‌ی دیگر آمده باشد. این تنها دومین جرم میان‌ستاره‌ای که اخترشناسان به طور قطع آن را شناسایی کرده‌اند، و نیز نخستن دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای تا به امروز بود.

با رسیدن این دنباله‌دار به نزدیک‌ترین نقطه‌ی مسیرش به زمین در ماه دسامبر و ژانویه، و گذشتن از جایی درست بیرون مدار بهرام، ستاره‌شناسان سراسر جهان تلسکوپ‌هایشان را رو به آن تنظیم کردند، به امید این که درباره‌ی همنهش آن و جایی که از آن آمده بیشتر بدانند.

مارتین کوردنر از مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا در مریلند رهبری گروهی را بر عهده داشت که بوریسف را با آرایه‌ی بزرگ میلیمتری/زیرمیلیمتری آتاکاما (آلما) در شیلی رصد کردند. دنیس بادویتز از دانشگاه آبرن در آلاباما هم به همراه همکارانش به رصد بوریسف با تلسکوپ فضایی هابل پرداختند.

هر دو گروه داده‌های خود را برای بررسی همنهش شیمیایی گیسوی بوریسف به کار گرفتند- گیسو ابری از گاز گرداگرد هسته‌ی دنباله‌دار است که با گرم شدن دنباله‌دار از نور یک ستاره تشکیل می‌شود. گیسوی بیشتر دنباله‌دارها در سامانه‌ی خورشیدی به طور عمده از آبست، ولی به نظر می‌رسد گیسوی بوریسف به طور عمده از مونوکسید کربن تشکیل شده است.

کوردنر می‌گوید: «نگاه کردن به داده‌ها و دیدن همه‌ی این مونوکسید کربن‌ها بسیار تکان‌دهنده بود. این جرم اساسا مانند یک دنباله‌دار معمولی است ولی این شناسه‌های شیمیایی متفاوت را دارد.» این شناسه‌ها نشان می‌دهند که بوریسف در یک سامانه‌ی ستاره‌ای ساخته شده که چندان همانند سامانه‌ی خودمان نبوده است.

بادویتز می‌گوید: «یخ مونوکسید کربن اگر گرما بگیرد به آسانی ناپدید می‌شود، پس به نظر ما بوریسف در سامانه‌ای به دنیا آمده که سردتر از سامانه‌ی ما بوده. این گونه‌ای آدم برفی از جایی سرد و تاریک است.» 

هر چه اجرام میان‌ستاره‌ای بیشتری پیدا کنیم بیشتر می‌توانیم درباره‌ی شرایط در سامانه‌های ستاره‌ای دوردست آگاهی به دست آوریم.


-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
comet Borisov - stellar system - Earth - Mars - Martin Cordiner - NASA - Goddard Space Flight Center - Maryland - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - ALMA - Chile - Dennis Bodewits - Auburn University - Alabama - Hubble Space Telescope - coma - solar system - carbon monoxide - Nature Astronomy

راه راه‌های یک ببر یخی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
انسان‌ها نخستین نشانه‌های زندگی فرازمینی را چگونه خواهند یافت؟
یک احتمال اینست که آن را زیر سطح یخ‌زده‌ی انسلادوس، ماه سیاره‌ی کیوان (زحل) پیدا خواهند کرد.
یک دلیلِ این که فکر می‌کنیم زندگی می‌تواند آنجا باشد وجود ساختارهای درازی به نام "نوارهای ببری" روی این ماه است که آب و یخ را از درون آن به فضا می‌افشانند. این ترَک‌خردگی‌ها ابرهایی از ذرات یخی بر فراز قطب جنوب انسلادوس ساخته‌اند و همچنین حلقه‌ی رازآلودِ E کیوان را هم پدید آورده‌اند. [اینجا خواندید: * انسلادوس بر یخ خودش سر می خورد!]
شواهد برای همه‌ی اینها از فضاپیمای روباتیک کاسینی ناسا به دست آمده که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ در مدار سیاره‌ی کیوان بود.
تصویری که اینجا می‌بینید نمایی با واگشود (وضوح) بالا از انسلادوس است که کاسینی در یکی از گذرهایش از کنار آن گرفته بود.
نوارهای ببریِ شگفت‌انگیز سطح انسلادوس اینجا به رنگ زیف (کاذب) آبی نشان داده شده‌اند.
این که چرا انسلادوس فعالست ولی میماس که در همسایگی‌اش است و تقریبا هم‌اندازه‌ی آنست کاملا مرده به نظر می‌رسد هنوز یک راز مانده.
دانشمندان در بررسی تازه‌ای که روی دانه‌های یخِ بیرون زده از انسلادوس انجام شده به شواهدی از وجود مولکول‌های آلی پیچیده در دل آن دست یافته‌اند.
این مولکول‌های درشت کربن‌دار این پنداشت را که اقیانوس‌های زیر سطح انسلادوس می‌توانند میزبان زندگی باشند تقویت می‌کند، ولی اثبات نه.
یکی دیگر از ماه‌های سامانه‌ی خورشیدی که می‌تواند پذیرای زندگی زیر سطحش باشد "اروپا"، ماه سیاره‌ی مشتری است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
extraterrestrial life - Saturn - moon - Enceladus - South Pole - E-ring - Cassini spacecraft - tiger stripe - Mimas - organic molecule - Solar System - Europa

منبع: apod.nasa

گویا نزدیکترین ستاره به ما دارای یک سیاره حلقه‌دار است

* شاید به نخستین تصویر از فراسیاره‌ی (سیاره‌ی فراخورشیدیِ) نزدیکمان، پروکسیما قنطورس-سی دست یافته باشیم، و گویا چیز شگفت‌انگیزی هم هست.
* این فراسیاره بسیار روشن‌تر از چیزی‌ست که اخترشناسان می‌پنداشتند، که احتمالا بدین معناست که با قرص غول‌آسا از غبار یا حتی یک سامانه‌ی درخشان از حلقه‌ها در بر گرفته شده است.
ستاره‌ی پروکسیما قنطورس خودش همدم آلفا قنطورس است
پروکسیما قنطورس با فاصله‌ی تنها ۴.۲۵ سال نوری، نزدیک‌ترین ستاره به سامانه‌ی خورشیدی است و می‌دانیم که یک سیاره‌ی تقریبا هم‌اندازه‌ی زمین دارد به نام پروکسیما قنطورس-بی. ولی در سال ۲۰۱۹، اخترشناسان یک جنبش و وول خوردنِ اضافی در حرکت این ستاره دیدند که می‌توانست دستاورد کشش گرانشی یک سیاره‌ی دومِ بزرگ‌تر به نام پروکسیما قنطورس-سی باشد.

رافائله گراتون از رصدخانه‌ی اخترشناسی پادووا در ایتالیا به همراه همکارانش از دستگاه اسفیر (SPHERE) که روی تلسکوپ بسیار بزرگ در شیلی است بهره گرفتند تا نوری که از پروکسیما-سی بازتابیده می‌شود را به امید گرفتنِ نخستین عکس از آن جستجو کنند.

گراتون می‌گوید: «در آغاز می‌پنداشتم امید کمی برای دیدن آن هست زیرا انتظار داشتیم کم‌نورتر از آن باشد که دیده شود. ولی گویا سیگنالی آنجا هست، حتی با این که کاملا مطمئن نیستیم که یک سیاره‌ی واقعی است.»

تصویرها اندکی نوفه (نویز) داشتند که بخشی از دلایلش بد بودنِ هوا نزدیک رصدخانه بود، از همین رو پژوهشگران پشته‌ای از چندین تصویر درست کردند تا تصویر پایانی را به دست آورند. با این وجود، نقطه‌ی نوری که آنها یافتند و به نظر می‌رسید پروکسیما سی باشد، درخشان‌تر از چیزی بود که انتظار می‌رفت.

یک سیاره به تنهایی نباید آن قدر بزرگ باشد که چنین درخشان دیده شود، بنابراین اگر این سیاره وجود داشته باشد احتمالا با قرصی از آوارها یا یک دسته حلقه‌ی غول‌پیکر در بر گرفته شده که نور ستاره‌ی پروکسسیما قنطورس را باز می‌تابانند. گراتون می‌گوید: «باید چیزی مانند کیوان باشد، ولی اغراق‌شده‌تر، با یک سامانه‌ی حلقه‌ای بزرگ‌تر و یک سیاره‌ی کوچک‌تر.»

این قرص یا دسته‌ی حلقه‌ها برای این که بتوانند برای توجیهِ درخششی که دیده شده نور کافی بازبتابانند، باید بیش از دو برابر پهن‌تر از بخش درخشانِ حلقه‌های کیوان باشند. مارک مارلی از مرکز پژوهشی ایمز ناسا در کالیفرنیا می‌گوید: «این باید پهنه‌ی بسیار زیادی را بپوشاند تا به اندازه‌ی کافی درخشان شود.»

اگر پروکسیما سی وجود داشته باشد، اندازه‌ی آن و مدارش نشان می‌دهند که سیاره‌ی به نسبت پیری است، و ما به درستی نمی‌دانیم چنین سیاره‌ی پیری چگونه می‌تواند برای مدتی دراز حلقه‌هایی را [به گرد خود] نگه دارد- در برابر آن، سیاره‌ی کیوان را داریم که حلقه‌هایش احتمالا به نسبت جوانند و تنها ۱۰۰ میلیون سال از عمرشان می‌گذرد.

لوک دونز از بنیاد پژوهشی جنوب باختر در کلرادو می‌گوید: «من هیچ دلیل نظری‌ای برای رد وجود آن نمی‌شناسم، ولی این یک هیولاست- ما در سامانه‌ی خورشیدی‌مان چیزی مانندش نداریم. اگر معلوم شود که واقعی است، یک چیستانِ واقعا شگفت‌انگیز خواهد بود که تلاش کنیم توضیحش دهیم.»

برای این که بفهمیم پروکسیما سی و قرص غول‌پیکرش به راستی وجود دارند یا نه نیاز به رصدهای بیشتر با برخی از بهترین تلسکوپ‌هایمان خواهیم داشت، ولی این تصویرهای دستگاه SPHERE که به ما می‌گویند دقیقا کجا را باید نگاه کنیم کارمان را ساده‌تر کرده.

گراتون می‌گوید: «پروکسیما سی اکنون از دید نظری کاملا دیدارپذیر است، ولی تلسکوپ‌ها به دلیل ویروس کرونا بسته‌اند. شاید بتوانیم سال آینده رصدش کنیم.»

پژوهشنامه‌ی این دانشمندان در نشریه‌ی arxiv در دسترس است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
exoplanet - Proxima c - Proxima Centauri - solar system - planet - Earth - Proxima b - Raffaele Gratton - Astronomical Observatory of Padova - Italy - SPHERE - Very Large Telescope - Chile - Saturn - ring system - Mark Marley - NASA - Ames Research Center - California - Luke Dones - Southwest Research Institute - Colorado - arxiv

"آبسنگ کیهانی" هابل

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این پشته‌های درخشان از گاز و غبار میان‌ستاره‌ای غرق در نور پرانرژی ستارگانند.
منطقه‌ی بزرگ ستاره‌زایی ان‌جی‌سی ۲۰۱۴ با دریای ستارگان جوانش به نام آبسنگ کیهانی هم شناخته می‌شود.
کمی بیرون از ساحل این آبسنگ ان‌جی‌سی ۲۰۲۰ را می‌بینیم، یک ساختار گسترده‌ی آبی‌فام که از فوران‌های تک‌ستاره‌ی مرکزی‌اش پدید آمده، یک ستاره‌ی ولف-رایه با درخشش۲۰۰ هزار برابر خورشید.
این چارچوب کیهانی پهنه‌ای به اندازه‌ی ۶۰۰ سال نوری را در ابر ماژلانی بزرگ می‌پوشاند. ابر ماژلانی بزرگ یا ال‌ام‌سی یکی از کهکشان‌های ماهواره‌ای راه ش یری است و ۱۶۰ هزار سال نوری از ما فاصله دارد.
این تصویر باشکوه را تلسکوپ فضایی هابل گرفته و در این هفته به عنوان بخشی از بزرگداشت ۳۰مین سالگرد آغاز به کارِ این تلسکوپ در کاوش کیهان از مدار زمین، منتشر شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NGC 2014 - Cosmic Reef - NGC 2020 - Wolf-Rayet - star - Sun - Large Magellanic Cloud - satellite galaxy of our - Milky Way - Hubble Space Telescope - Earth

منبع: apod.nasa

فروپاشی دنباله‌دار اتلس از دید هابل

فروپاشی دنباله‌دار اتلس (سی/۲۰۱۴ وای۴) دارد شتاب می‌گیرد. این عکس که روز ۲۱ آوریل به کمک تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده همه چیز را می‌گوید.

در این برنامه‌ی رصدی هابل که به رهبری کوانزی یی از دانشگاه مریلند انجام شد، هابل به دقت هسته‌ی این دنباله‌دار را رصد کرد. در گذشته چهار تکه از روی زمین دیده شده بود، ولی هابل نشان داد که خود این چهار تکه هم دارند خُرد می‌شوند.

یی و همکارش، مان-تو هویی از دانشگاه هاوایی در "تلگرام اخترشناسان" نوشتند: «تکه‌های C و D به نظر می‌رسد به چند تکه‌ی کم‌نورتر بخش شده‌اند. دو تکه‌ی بزرگِ باقیمانده، به احتمال بسیار A و B، هر کدام به یک تا دو بخشِ درخشان‌تر بخش شده‌اند.»

نکته‌ی چشمگیر اینست که این دنباله‌دارِ رو به مرگ هنوز به اندازه‌ی کافی روشن هست که از پشت تلسکوپ‌های آماتوری دیده شود. روشنیِ آن اکنون به اندازه‌ی ستاره‌ای از قدر ۹+ است و در صورت فلکی زرافه دیده می‌شود.

رصدگران می‌توانند دستگاه‌های خود را با بهره از این جدول نجومیِ آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا تنظیم کنند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet ATLAS - C/2019 Y4 - Hubble Space Telescope - Quanzhi Ye - University of Maryland - comet - Man-To Hui - U. Hawaii - Astronomer's Telegram - star - constellation Camelopardalis - ephemeris - JPL

منبع: spaceweather

تصویری که برای نخستین بار گستردگی شگفت‌انگیز کیهان را به ما نشان داد

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بزرگی جهان ما چقدر است؟
۱۰۰ سال پیش در روزی چون امروز، این پرسش، به همراه پرسش‌های دیگر توسط دو گروه از اخترشناسانِ پیشگام در چیزی که "مناظره‌ی بزرگ" اخترشناسی نام گرفت به بحث و گفتگو گذاشته شد.
بسیاری از اخترشناسان آن زمان بر این باور بودند که کهکشان راه شیری کل کیهان است. ولی به باورِ بسیاری دیگر، کهکشان ما تنها یکی از کهکشان‌های بسیارِ کیهان بود.
در مناظره‌ی بزرگ هر دو گروه دیدگاه‌هایشان را با جزییات بیان کردند ولی هیچ هم‌رایی و اجماعی به دست نیامد.
پاسخ این پرسش سه سال بعد، با دیدن یک نقطه‌ی متغیر در "سحابی زن در زنجیر" (سحابی آندرومدا) به دست آمد، چنان چه در این تصویر که بازپردازشِ دیجیتالیِ شیشه‌ی نگاتیو اصلی آن است می‌بینید.
ادوین هابل با مقایسه‌ی عکس‌های گوناگون در پی یافتن "نواخترها" بود، ستارگانی که درخشش آنها به طور ناگهانی افزایش می‌یافت. او توانست چند نواختر را بر روی همین عکس بیابد و آن ها را با حرف "N" نشان داد.
وی سپس پی برد که یکی از این Nها، نزدیک گوشه‌ی بالا، سمت راست، تغییر می‌کند و بنابراین N را خط زد و به جای آن نوشت "VAR!". هابل دانست که بهترین توضیح برای این نقطه‌ی متغیر اینست که این نقطه تصویر یک ستاره‌ی متغیر است، آن هم بسیار دور.
پس ام۳۱ در واقع نه سحابی، بلکه کهکشانِ زن در زنجیر (آندرومدا) بود- کهکشانی احتمالا همانند کهکشان خودمان.
این تصویر شاید زیبا نباشد، ولی نقطه‌ی متغیر روی آن دری را گشود که انسان‌ها دانسته و برای نخستین بار، از درون آن به کیهانی با گستردگی شگفت‌انگیز چشم دوختند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Great Debate - Milky Way Galaxy - Andromeda Nebula - Edwin Hubble - VAR! - variable star - M31 - Andromeda Galaxy

منبع: apod.nasa

سفری کوتاه و شبانه به سراسر جهان

اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می‌توانید آن را در تلگرام و یا فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان ببینید
این ویدیو را تماشا کنید.
اینجا در زمانِ اندکی بیش از یک دقیقه می‌توانید آسمان شب در جاهای گوناگون سیاره‌ی زمین را در پیوندی خیره‌کننده از رشته ویدیوهای زمان‌گریز ببینید.
در این نمایش کوتاه، دیداری با جاهای گوناگون در آمریکا، آلمان، روسیه، ایران، نپال، تایلند، لائوس و چین خواهید داشت. حتی می‌توانید نیم‌نگاهی هم به یک جزیره‌ی کوچک در جنوب خاوری اقیانوس آرام بیندازید [جزیره‌ی ایستر-م].
ولی به یاد داشته باشید که حتی اگر امشب در خانه باشید، آسمان شب خود به سراغتان خواهد آمد. به بالا نگاه کنید و شبی از هفته‌ی بین‌المللی آسمان تاریک را گرامی بدارید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
planet - Earth - timelapse - United States - Germany - Russia - Iran - Nepal - Thailand - Laos - China - Pacific Ocean - International Dark Sky Week

منبع: apod.nasa

تیر شهاب شلیاقی در قلب آمریکای شمالی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بامداد دو روز پیش با گذشتن سیاره‌ی زمین از درون غبار و ذراتی که از دُم دنباله‌دار بلند-دوره‌ی تاچر در فضا به جا مانده بود، بارش شهابی سالانه‌ی شلیاقی (چنگ رومی) هم در آسمان این سیاره به اوج رسید.
در این میدان دید تله‌فتوتو که از آسمان بی‌ابر، زلال و بدون مهتابِ براون کانتی، ایندیانای آمریکا گرفته شده، یک شهاب شلیاقی را می‌بینیم که با پدیدار شدن و سوختن ناگهانی و زودگذر خود ردی روشن در میان ستارگان و سحابی‌های کهکشان راه شیری به جا گذاشت.
ستاره‌ی دنب، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی ماکیان کنار رد درخشان شهاب و نزدیک ابرهای تیره‌ی غبار میان‌ستاره‌ای و برافروختگیِ آشنای سحابی آمریکای شمالی (ان‌جی‌سی ۷۰۰۰) می‌درخشد.
راستای رد شهاب به کانون بارش می‌رسد، نقطه‌ای در آسمان که به نظر می‌رسد همه‌ی شهاب‌های شلیاقی از آن می‌آیند. این نقطه در صورت فلکی شلیاق جای دارد، نزدیک ستاره‌ی درخشان "کرکس نشسته" (ونند، نسر واقع) که بیرون از لبه‌ی بالایی این چارچوب است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Lyrid Meteor Shower - planet - comet Thatcher - Brown County - Indiana - telephoto - star - nebula - Milky Way - Alpha star - constellation Cygnus - Deneb - North America nebula - NGC 7000 - meteor - constellation Lyra - Vega

منبع: apod.nasa

استارلینک x استارلینک!

* چه چیزی بدتر از یک قطار ماهواره‌های استارلینک در یک تصویر نجومی است؟ پاسخ: دو قطار استارلینک در یک تصویر نجومی!
شبکه‌ای از رد ماهواره‌های استارلینک. دنباله‌دار اتلس هم می‌کوشد خودش را به سختی در آن گوشه نشان دهد! این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۲ مگ)
روز ۱۹ آوریل در جمهوری چک، ستاره‌شناس آماتور، زدنک باردون چیزی را که شاید نخستین تصویر از دو قطار متقاطع استارلینک همزمان در یک چارچوب بود را به تصویر کشید.

باردون می‌گوید او [خیر سرش!] می‌خواسته از دنباله‌دار اتلس (سی/۲۰۱۹ وای۴) که داشت از هم می‌پاشید عکس بگیرد: «آسمانِ شبانه‌ی منطقه‌ی ما آلودگی نوری بسیاری دارد، و برای به تصویر کشیدن دنباله‌دار به پشته‌ای از چندین نوردهی نیاز داشتم. بدبحتانه مسیر ماهواره‌های استارلینک را در نظر نگرفته بودم و در نتیجه بسیاری از نوردهی‌هایم آلوده شدند.»

این تازه‌ترین نمود تصویری از مشکلی رو به رشد است. اسپیس‌ایکس تاکنون ۳۶۰ ماهواره‌ی استارلینک را به فضا پرتاب کرده و ۱۲۰۰۰ تای دیگر هم برای آینده برنامه‌ریزی کرده است. این ماهواره‌ها تاکنون مهمان ناخوانده‌ی بسیاری از عکس‌های آسمان شب بوده‌اند، به گونه‌ای که تارنمای اسپیس‌ودر یک گالری ویژه برایشان اختصاص داده است.

به گفته‌ی یکی از خوانندگان اسپیس‌ودر، پیتر تار (نویسنده‌ی علمی ارشد در بنیاد پژوهشی Brain & Behavior)، این وضعیت ما را به یاد داستان های علمی-تخیلی می‌اندازد: «تصویر بهت‌آور باردون از الگوی شطرنجی‌ای که ماهواره‌های استارلینک درست کرده‌اند برای کسانی که سن و سالی از آنها گذشته نمایشی زنده از "Tholian Web" در سریال پیشتازان فضا است.»
وی می‌افزاید: «تنها مساله اینست که اینجا چیزی که در دام ایلان ماسک افتاده فضاپیمای اینترپرایز نیست، بلکه ستاره‌شناسی رصدی از روی زمین است که گرفتار او شده .»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Starlink - Czech - Zdenek Bardon - Comet ATLAS - C2019 Y4 - light pollution - SpaceX - Peter Tarr - Brain & Behavior Research Foundation - science fiction - The Tholian Web - Star Trek - Enterprise - Elon - Earth

منبع: spaceweather

سیاره‌ای که در عکس‌های هابل ناپدید شد!

* چیزی که اخترشناسان یک سیاره‌ی فراخورشیدی (فراسیاره) می‌پنداشتند اکنون به نظر می‌رسد ناپدید شده است. اگرچه چنین پدیده‌هایی در داستان‌های علمی-تخیلی عادیست، مانند کریپتون، سیاره‌ی سوپرمن که منفجر شد، ولی اخترشناسان به توضیح‌هایی منطقی و پذیرفتنی برایش می‌اندیشند.
برداشت هنری از برخورد دو جرمِ سیاره‌ای در سامانه‌ی دهان ماهی (فم‌الحوت)- تصویر بزرگ‌تر (۴.۴ مگ)
یک توضیح اینست که این یک جرم سیاره‌ایِ کامل، آن گونه که عکس‌های سال ۲۰۰۴ نشان می‌دادند نبوده، بلکه یک ابر بزرگ و رو به گسترش از غبار بوده و از برخورد دو جرم که در مدار ستاره‌ی نزدیک و درخشانِ دهان ماهی (فم‌الحوت) بوده‌اند پدید آمده. رصدهای بیشتر شاید این نتیجه‌گیری شگفت‌آور را تایید کنند.

آندراژ گاشپار از دانشگاه آریزونا در توسان می‌گوید: «این برخوردها بسیار کمیابند و بنابراین، این که توانسته‌ایم یکی از آنها را در عمل ببینیم بسیار پراهمیت است. ما بر این باوریم که برای دیدن چنین رویداد بعیدی با تلسکوپ فضایی هابل در زمان درست در جای درست بودیم.»

جرج ریکه از رصدخانه‌ی استوارد دانشگاه آریزونا هم می‌گوید: «سامانه‌ی دهان ماهی یک آزمایشگاه آرمانی برای آزمودن همه‌ی پنداشت‌هایمان درباره‌ی چگونگی فرگشت فراسیاره‌ها و سامانه‌های ستاره‌ای است. ما شواهدی از چنین برخوردهایی را در سامانه‌های دیگر هم داریم، ولی هرگز چنین چیزی در این اندازه در سامانه‌ی خورشیدی خودمان ندیده‌ایم. این نمایی از چگونگی نابودی سیاره‌ها به دست یکدیگر است.»

این جرم که "دهان ماهی-بی" (فم‌الحوت بی) نام گرفته، نخستین بار وجودش در سال ۲۰۰۸ بر پایه‌ی داده‌های سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ اعلام شده بود. این جرم به روشنی در عکس‌های چند ساله‌ی تلسکوپ هابل که آن را مانند نقطه‌ای متحرک نشان می‌داد دیده می‌شد. تا آن زمان، شواهد برای فراسیاره‌ها به طور عمده از روش‌های ردیابی نامستقیم به دست آمده بود، مانند وول خوردن‌های ستاره و اندکی پس و پیش شدن آن، و سایه‌هایی که از گذر سیاره از برابر ستاره‌اش پدید می‌آمد.

ولی برخلاف فراسیاره‌های دیگری که تصویربرداری مستقیم شده بودند، برای "دهان ماهی-بی" بسیار زود پرسش‌های آزاردهنده‌ای پیش آمد. این جرم در نور دیدنی (مریی) به گونه‌ی نامعمولی می‌درخشید، ولی هیچ نشانه‌ی گرمایی فروسرخ آشکارپذیری نداشت. اخترشناسان گمان می‌بردند این درخشش بی‌اندازه ناشی از یک پوسته یا حلقه‌ی غبار غول‌پیکر است که سیاره را در بر گرفته و احتمالا دستاورد رویدادهای برخوردی بوده است. مدار دهان ماهی-بی هم نامعمول به نظر می‌رسید و احتمالا بسیار برون‌مرکز بود.

گاشپار می‌گوید: «پژوهش ما، که با بررسی همه‌ی داده‌های موجود در بایگانی هابل درباره‌ی دهان ماهی انجام شد چندین ویژگی را آشکار کرد که با هم تصویری ساختند که نشان می‌داد این جرمِ اندازه-سیاره‌ای اصلا هرگز وجود نداشته.»
نماهایی از آنچه اخترشناسان به کمک تلسکوپ فضایی هابل در درازنای چند سال، از نخستین شواهد از پیامدهای یک برخورد سیاره‌ای در یک سامانه‌ی ستاره‌ای بیگانه دیدند. در سمت چپ، تصویر رنگی‌شده‌ی هابل از قرص گسترده‌ی آوارهای یخی پیرامون ستاره‌ی دهان ماهی (فم‌الحوت) در فاصله‌ی ۲۵ سال نوری زمین را می‌بینیم. این ستاره به اندازه‌ای درخشان است که برای تصویربرداری از قرص پیرامونش نیاز به پوشیده شدن خود ستاره با قرص تیره بوده.
در سال ۲۰۰۸ اخترشناسان چیزی را که فکر می‌کردند نخستین تصویر مستقیم از یک سیاره به گرد یک ستاره است را دیدند. ولی این جرم تا سال ۲۰۱۴ در داده‌های هابل ناپدید شده بو. بهترین برداشت این بود که این جرم اصولا یک سیاره‌ی کامل نبوده، بلکه ابری گسترنده از غبار بوده که از برخورد دو جرم کوچک به پهناهای ۲۰۰ کیلومتر پدید آمده بوده.
نمودار سمت راست بر پایه‌ی یک شبیه‌سازی از روند گسترش و کم‌نور و سرانجام ناپدید شدنِ ابر به دست آمده است. این ابر که از ذرات بسیار ریز درست شده، اکنون برآورد می‌شود پهنایی بیش از ۳۲۰ میلیون کیلومتر پیدا کرده باشد. همچنین به برآورد دانشمندان، برخوردهایی از این دست هر ۲۰۰ هزار سال یک بار در سامانه‌ی دهان ماهی رخ می‌دهند. بنابراین هابل در زمان درست، داشته جایی درست را نگاه می‌کرده و توانسته این رویداد زودگذر را به تصویر بکشد. این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۴ مگ)
این دانشمندان تاکید می‌کنند که میخ پایانی بر این تابوت زمانی زده شد که در بررسی داده‌های سال ۲۰۱۴ هابل، ناباورانه اثری از این جرم ندیدند. به گفته‌ی آنان، چیزی که بر رمز و راز افزود این بود که عکس‌های پیشین نشان می‌دادند که این جرم پیوسته دارد با گذشت زمان کم‌نور می‌شود. گاشپار می‌گوید: «دهان ماهی-بی آشکارا داشت کارهایی را می‌کرد که یک سیاره‌ی درست و حسابی نباید بکند.»

برداشت اینست که دهان ماهی-بی دارد به آهستگی پخش و گسترده می‌شود. گاشپار و ریکه با در نظر گرفتن همه‌ی داده‌های در دسترس فکر می‌کنند برخوردی که این ابر غبار را پدید آورد مدت چندانی پیش از نخستین رصد در سال ۲۰۰۴ رخ نداده بوده. این ابر که از ذرات غبار به بزرگی حدود یک میکرون (یک/پنجاهم قطر موی انسان) تشکیل شده اکنون دیگر زیر توانِ دیدِ تلسکوپ هابل است. برآورد می‌شود این ابر تاکنون به پهنای بزرگ‌تر از مدار زمین پیرامون خورشید گسترده شده باشد.

یک چیز دیگر به همان اندازه اسرارآمیز که این پژوهشگران گزارش دادند این بود که این جرم به احتمال بسیار به جای آن که در مداری بیضی باشد -چیزی که برای یک سیاره انتظار می‌رود- در مسیر گریز است. این بر پایه‌ی رصدهایی‌ست که پژوهشگران به داده‌هایی که مسیر آغازینش را نشان می‌دادند افزوده‌اند. گاشپار می‌گوید: «ابر غول‌آسایی از غبار که تازگی پدید آمده و نیروهای تابشیِ چشمگیری از سوی ستاره‌ی مرکزی (دهان ماهی) بر آن وارد می‌شود باید در چنین مسیری جای بگیرد. مدل ما به طور طبیعی می‌تواند همه‌ی ویژگی‌های دیدارپذیر مستقلِ این سامانه را توضیح دهد: نرخ گسترش آن، کم‌نور شدن آن، و مسیرش.»

دهان ماهی-بی خود درون یک حلقه‌ی گسترده از آوارهایی یخی است که به گرد ستاره‌ی مرکزی حلقه زده، بنابراین اجرام برخوردی می‌بایست به احتمال بسیار آمیزه‌ای از یخ و غبار بوده باشند، مانند دنباله‌دارهایی که در بخش بیرونی سامانه‌ی خورشیدی، در کمربند کوییپر هستند. به برآورد گاشپار و ریکه، هر یک از این اجرامِ دنباله‌دار-مانند پهنایی حدود ۲۰۰ کیلومتر داشته‌اند (تقریبا نصف بزرگی سیارک وستا).

نویسندگان این پژوهش می‌گویند مدلشان همه‌ی ویژگی‌های دیده شده‌ی دهان ماهی-بی را توضیح می‌دهد. مدل‌سازی دینامیکی پیچیده‌ی غبارها در خوشه‌ای از رایانه‌های دانشگاه آریزونا نشان می‌دهد که یک چنین مدلی می‌تواند از نظر کمی با همه‌ی مشاهدات سازگار باشد. بر پایه‌ی محاسبات این دانشمندان، سامانه‌ی دهان ماهی که در فاصله‌ی حدود ۲۵ سال نوری زمین است، می‌تواند تنها در هر ۲۰۰ هزار سال یک بار چنین رویداد‌ی را تجربه کند. [* کشتار روزانه هزاران دنباله‌دار پیرامون یک ستاره]

گاشپار و ریکه به همراه دیگر افراد گروهشان در آینده سامانه‌ی دهان ماهی را با تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا در نخستین سال عملیات علمی آن هم رصد خواهند کرد. آنها به طور مستقیم از مناطق گرم درون این سامانه عکس خواهند گرفت، و برای نخستین بار ساختار "کمربند سیارک‌ها" در یک سامانه‌ی سیاره‌ای بیگانه را با واگشودِ (وضوحِ) فضایی آشکار خواهند کرد. این دانشمندان همچنین به جستجوی سیاره‌های واقعی در این سامانه خواهند پرداخت که می‌توانند از نظر گرانشی قرص بیرونی آن را تراشیده باشند. آنها به بررسی همنهش شیمیایی این قرص هم خواهند پرداخت.

گزارش این دانشمندان روز ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.
مدلی از آنچه اخترشناسان به کمک تلسکوپ فضایی هابل در درازنای چند سال، از نخستین شواهد از پیامدهای یک برخورد سیاره‌ای در یک سامانه‌ی ستاره‌ای بیگانه دیدند. در سمت چپ، تصویرِ رنگی‌شده‌ی هابل از قرص گسترده‌ی آوارهای یخی پیرامون ستاره‌ی دهان ماهی (فم‌الحوت) در فاصله‌ی ۲۵ سال نوری زمین را می‌بینیم. نمودار پویانمایی سمت راست یک شبیه‌سازی از روند گسترش و کم‌نور و سرانجام ناپدید شدنِ ابر را نشان می‌دهد که بر پایه‌ی عکس‌های چندساله‌ی هابل به دست آمده است.
-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - solar system - Superman - Krypton - star - Fomalhaut - András Gáspár - University of Arizona - Tucson - NASA - Hubble Space Telescope - star system - George Rieke - Steward Observatory - Fomalhaut b - exoplanet - visible light - infrared - eccentric - Earth - Sun - elliptical orbit - Kuiper belt - comet - asteroid - Vesta - James Webb Space Telescope - asteroid-belt - extrasolar planetary - National Academy of Sciences

منبع: nasa

لحظه غروب از فضا این گونه است

در این نمای شکوهمند که اقیانوس‌ها و ابرهای سیاره‌ی خوبمان، زمین را نشان می‌دهد، مرز آشکار و نمایانی که نشانگر گذر ناگهانی از روز به شب باشد به چشم نمی‌خورد؛ بلکه خط سایه‌مرزِ پراکنده و افشانی که همچون یک گذار آرام و تدریجی از روشنی به تاریکیست دیده می‌شود که در واقع همان گرگ و میشی است که به هنگام غروب می‌بینیم.
خورشید از سمت راست بر این چشم‌انداز تابیده و قله‌ی ابرها نور آن را که به آرامی در اثر غبار موجود در لایه‌ی وردسپهر یا تروپوسفر، پایین‌ترین لایه‌ی جوِ پَروَرَنده‌ی سیاره‌ی زمین، به سرخی می‌گراید بازمی‌تابانند.
بر فراز لبه‌ی بالایی بخشِ روزِ سیاره هم یک لایه‌ی مشخص و نمایان در بلندای جو دیده می‌شود که نور آبی آفتاب را می‌پراکند و به آرامی در سیاهی فضا فرو رفته و ناپدید می‌شود.
این تصویر در واقع یک تک عکس دیجیتالی است که در ژوئن ۲۰۰۱ از درون ایستگاه فضایی بین‌المللی که در فرازای ۲۱۱ مایل دریایی (حدود ۳۹۰ کیلومتری) به گرد زمین می‌چرخد به ثبت رسیده است.
البته این روزها می‌توانید از درون خانه‌ی خودتان نیز زمین در همین لحظه (Earth Now) را ببینید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
planet - Earth - shadow line - terminator - twilight - Sun - troposphere - scatter - International Space Station - Earth Now

منبع: apod.nasa

چشمی خیره به کهکشان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تاکنون ستاره‌ای در چشم خود داشته‌اید؟ (تاکنون چشمتان از شادی و امید درخشیده؟)
به نظر می‌رسد چشم سمت چپ در این تصویر چنین چیزی برایش رخ داده و تازه، گویا به ستارگان بیشتری هم خیره شده.
این چشم‌انداز از پیوند موزاییکی ۲۷ نمایی درست شده که ماه ژوییه‌ی گذشته از شوره‌زار اوخاس (Ojas de Salar) در بیابان آتاکامای شیلی گرفته شده بودند.
این چشم در حقیقت مرداب کوچکی‌ست که آسمان تاریک شب و کمان کهکشان راه شیری در بالای سر را بازتابانده.
نوارِ بظاهر یکدست راه شیری در واقع انباشتی از میلیاردها ستاره است، ولی با رشته‌هایی از غبار تیره‌ی نورآشام و سحابی‌های برافروخته‌ی سرخ‌فام آراسته شده است.
افزون بر اینها، سیاره‌های مشتری (اندکی سمت چپ کمان کهکشان) و کیوان (اندکی سمت راست) هم اینجا نمایانند.
نور شهر‌های کوچک جای جایِ این افقِ عمودی‌شده‌ی شگفت‌انگیز را روشن کرده‌اند. زمینه‌ی سنگی گرداگرد مرداب بیشتر به سطح سیاره‌ی بهرام (مریخ) می‌ماند تا زمین.
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Ojas de Salar - Atacama Desert - Chile - lagoon - Milky Way Galaxy - star - nebula - Jupiter - Saturn - Mars - Earth

منبع: apod.nasa

آیا این سیاره به راستی "زمین دوم" است؟

* دانشمندان با بررسی گنجینه‌ی داده‌های فضاپیمای کپلر -که ناسا درنوامبر ۲۰۱۸ بازنشسته‌اش کرد- یک گوهر پنهان یافتند: سیاره‌ای به اندازه‌ی زمین که شاید بتواند پشتیبان زندگی از گونه‌ای که ما می‌شناسیم باشد.

این فراسیاره (سیاره‌ی فراخورشیدی) که کپلر-۱۶۴۹سی نام دارد و به گرد یک کوتوله‌ی سرخ در فاصله‌ی ۳۰۰ سال نوری زمین می‌گردد. کپلر-۱۶۴۹سی هر دورِ مدارش را در ۱۹.۵ روز زمینی می‌پیماید [یعنی یک سالش تنها ۱۹.۵ روز زمینست] و در کمربند زندگی پیرامون ستاره‌اش جای دارد- منطقه‌ی زیست‌پذیر، فاصله‌ای از یک ستاره که آب می‌تواند به حالت مایع روی سطح سیاره بماند. (کوتوله‌های سرخ بسیار کم‌نورند، بنابراین منطقه‌ی زیست‌پذیرشان بسیار به آنها نزدیک است.)
برداشت هنری از فراسیاره‌ی کپلر-۱۶۴۹سی که با بررسی داده‌های تلسکوپ بازنشته‌ی کپلر یافته شده. تصویر بزرگ‌تر
توماس زوربوچن از ناسا می‌گوید این دنیای فریبنده‌ی دوردست بر امید ما برای یافتن یک زمین دوم در میان ستارگان می‌افزاید.

تلسکوپ کپلر برای یافتن فراسیاره‌ها از "ترفند گذر" بهره می‌گرفت، یعنی ردیابی کاهشِ اندکِ نور ستاره که در اثر گذشتن سیاره‌ای از برابر آن رخ می‌داد. کپلر این کار را در دو گام انجام داد: در ماموریت اصلی‌اش که تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت، و در یک ماموریت تمدیدشده به نام کی۲ که ۱۷ ماه پیش، با ته کشیدن سوخت فضاپیمایش به پایان رسید.

هر دوی این ماموریت‌ها بسیار پیروزمند بودند. دو-سوم از ۴۱۰۰ فراسیاره‌ای که وجودشان تا به امروز تایید شده را فضاپیمای کپلر یافته. و داده‌های این فضاپیما نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۲۵ درصد از حدود ۲۰۰ میلیارد ستاره‌ی درون کهکشان راه شیری میزبان سیاره‌های سنگی (زمین‌سان) در منطقه‌های زیست‌پذیرشان هستند، این یعنی انبوهی از املاک و مستغلات که شاید به درد زندگی بخورند.

مجموعه داده‌های هنگفت کپلر اخترشناسان را تا سال‌ها سرگرم خواهد کرد. از جمله‌ی پژوهش‌ها روی بایگانی کپلر، تلاش برای یافتن سیاره‌های واقعی است که نرم‌افزارهای پیشین آنها را در دسته‌ی مثبت کاذب گذاشته بودند. و مثبت‌های کاذب بسیاری در داده‌های کپلر هست زیرا به جز سیاره، چیزهای بسیاری هست که می‌توانند نور ستاره‌ها را کم کنند. (برای نمونه، بسیاری از ستارگان در سامانه‌های دوتایی هستند و کپلر معمولا گرفتگی نور یکی از آنها توسط همدمش را می‌بیند.)
برداشت هنری از چشم‌انداز سطح سیاره‌ی نویافته‌ی کپلر-۱۶۴۹سی- تصویر بزرگ‌تر (۳.۵ مگ)
در حقیقت گروهی از پژوهشگران برای انجام یک چنین پژوهشی، "گروه کاری مثبت کاذب کپلر" راه انداختند. و پی بردند که کپلر-۱۶۴۹سی به عنوان یک مثبت کاذب کنار گذاشته شده بوده. گزارش این دانشمندان در شماره‌ی برخط ۱۵ آوریل نشریه‌ی آستروفیزیکال جورنال لترز منتشر شده است.

اندازه‌ی کپلر-۱۶۴۹سی تنها ۱.۰۶ برابر زمین است و شار انرژی‌ای که از ستاره‌اش دریافت می‌کند ۷۵ درصد انرژی دریافتی زمین از خورشید است. آمیزه‌ی این ویژگی‌ها از این سیاره‌ی نویافته یک نمونه‌ی واقعا خاص و ویژه ساخته.

مقام‌های ناسا نوشته‌اند: «فراسیاره‌های بسیاری هستند که برآورد می‌شود از نظر بزرگی، به زمین مانندترند، مانند تراپیست-۱اف و بر پایه‌ی برخی سنجش‌ها، تی‌گاردن سی. برخی می‌توانند از نظر دمایی به زمین مانندتر باشند، مانند تراپیست-۱دی و تو‌ی ۷۰۰دی. ولی هیچ فراسیاره‌ی دیگری نیست که هم در هر دو ویژگی به زمین مانند باشد و هم در منطقه‌ی زیست‌پذیر سامانه‌اش باشد.»

کپلر-۱۶۴۹سی یک سیاره‌ی همسایه به نام کپلر-۱۶۴۹بی هم دارد که با فاصله‌ی حدود نصف فاصله‌ی آن به گرد کوتوله‌ی سرخ می‌گردد و احتمالا داغ‌تر از آنست که پشتیبان زندگی از گونه‌ی آشنای ما باشد.
همسنجی میان زمین و فراسیاره‌ی کپلر-۱۶۴۹سی که تنها ۱.۰۶ برابر از سیاره‌مان بزرگ‌تر است- تصویر بزرگ‌تر
و پی بردن به زیست‌پذیر بودنِ واقعیِ کپلر-۱۶۴۹سی کار دشواری است. برای نمونه، اخترشناسان هیچ چیزی درباره‌ی جو آن نمی‌دانند، و همنهش و ضخامتِ هوای یک سیاره پیوندی تنگاتنگ با دمای آن و توانایی‌اش برای مایع نگهداشتنِ آب‌ها روی سطحش دارد. افزون بر این، کوتوله‌های سرخ شراره‌های نیرومند بسیاری می‌دَمَند، به ویژه در جوانی، و بنابراین سیاره‌های درون منطقه‌های زیست‌پذیرشان می‌توانند به نسبت، خیلی زود هوایشان را از دست بدهند.

ولی کوتوله‌های سرخ به گونه‌‌ای باورنکردنی فراوانند و حدود ۷۰ درصد از جمعیت ستاره‌ای راه شیری را می‌سازند. پس تصور این که دستکم شماری از آنها میزبان سیاره‌هایی با توانِ زیستِ آشنای زمینی باشند ساده و بسیار وسوسه‌انگیزست.

اندرو وندربرگ، نویسنده‌ی اصلی این پژوهش از دانشگاه تگزاس در آستین می‌گوید: «هر چه بر داده‌هایمان افزوده می‌شود، نشانه‌های بیشتری از این می‌بینیم که فراسیاره‌های احتمالا زیست‌پذیر و هم‌اندازه‌ی زمین پیرامون این گونه ستارگان فراوانند. با بودنِ کوتوله‌های سرخ در تقریبا سرتاسر کهکشان راه شیری، و سیاره‌های سنگی کوچک و احتمالا زیست‌پذیر پیرامونشان، شانسِ این که یکی از آنها چندان تفاوتی با زمینمان نداشته باشد کمی روشن‌تر به نظر می‌رسد.»

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - planet - Kepler spacecraft - Earth - exoplanet - Kepler-1649c - red dwarf - star - habitable zone - Thomas Zurbuchen - transit - K2 - Milky Way galaxy - false positive - binary system - Kepler False Positive Working Group - Astrophysical Journal Letters - sun - TRAPPIST-1f - Teegarden c - TRAPPIST-1d - TOI 700d - Kepler-1649b - flare - Andrew Vanderburg - University of Texas - Austin

منبع: Space.com

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه