ابرماه درخشان بهاری

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این ماه که از چشم همه‌ی مردم جهان، درست همزمان با غروبِ خورشید در روز ۷/۸ آوریل طلوع کرد نخستین ماهِ کامل پس از هموگان یا اعتدال بهاریِ امسال و آغاز بهارِ نیمکره‌ی شمالی بود.
در این ماه همچنین در زمانی به گام کامل رسید که در مدار بیضی‌اش به گرد زمین، به حدود نقطه‌ی پیرازَم (حضیض) رسیده بود، نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین.
در حقیقت فاصله‌ی زمانی میانِ رسیدن به پیرازم و رسیدن به گام کامل برای این ماه از هر یک از ماه‌های کاملِ سال ۲۰۲۰ کمتر بود و همین ویژگی از آن روشن‌ترین ماه کاملِ سال را ساخته بود [ابرماه هم بود-م].
اینجا برای پدید آوردن تجربه‌ی دیداری، چندین نوردهی گوناگون به هم پیوند داده شده تا هم روشنیِ قرص ماه و هم آن شاخه‌های پربرگ توت کاغذی در پیش‌زمینه به خوبی نمایان شوند.
این تصویر امیدبخش بهاری از یک باغ خانگی در چونگیانگ چین گرفته شده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Full Moon - planet - Sun - vernal equinox - perigee - Moon - elliptical - foliage - Chongqing - China

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه