تیر شهاب شلیاقی در قلب آمریکای شمالی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بامداد دو روز پیش با گذشتن سیاره‌ی زمین از درون غبار و ذراتی که از دُم دنباله‌دار بلند-دوره‌ی تاچر در فضا به جا مانده بود، بارش شهابی سالانه‌ی شلیاقی (چنگ رومی) هم در آسمان این سیاره به اوج رسید.
در این میدان دید تله‌فتوتو که از آسمان بی‌ابر، زلال و بدون مهتابِ براون کانتی، ایندیانای آمریکا گرفته شده، یک شهاب شلیاقی را می‌بینیم که با پدیدار شدن و سوختن ناگهانی و زودگذر خود ردی روشن در میان ستارگان و سحابی‌های کهکشان راه شیری به جا گذاشت.
ستاره‌ی دنب، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی ماکیان کنار رد درخشان شهاب و نزدیک ابرهای تیره‌ی غبار میان‌ستاره‌ای و برافروختگیِ آشنای سحابی آمریکای شمالی (ان‌جی‌سی ۷۰۰۰) می‌درخشد.
راستای رد شهاب به کانون بارش می‌رسد، نقطه‌ای در آسمان که به نظر می‌رسد همه‌ی شهاب‌های شلیاقی از آن می‌آیند. این نقطه در صورت فلکی شلیاق جای دارد، نزدیک ستاره‌ی درخشان "کرکس نشسته" (ونند، نسر واقع) که بیرون از لبه‌ی بالایی این چارچوب است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - Lyrid Meteor Shower - planet - comet Thatcher - Brown County - Indiana - telephoto - star - nebula - Milky Way - Alpha star - constellation Cygnus - Deneb - North America nebula - NGC 7000 - meteor - constellation Lyra - Vega

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه