خورشید ما زیادی آرام است، آیا روزی طغیان خواهد کرد؟

* خورشید ما به گونه‌ی شگفت‌انگیزی آرام‌تر از ستارگانِ همسانش است. این می‌تواند بدین معنی باشد که سرانجام روزی وارد دوره‌ای از فعالیت شدید خواهد شد.
در باره‌ی این تصویر اینجا بخوانید: * روزی که خورشید تبدیل به کدوی هالووین شد!- اندازه‌ی بزرگ‌تر
تغییرات درخشش و فعالیت یک ستاره با میدان مغناطیسی آن کنترل می‌شود؛ این میدان باعثِ پیدایشِ مناطق تاریک آن که به نام لکه‌های ستاره‌ای یا برای خورشید، لکه‌های خورشیدی شناخته می‌شوند، و همچنین شراره‌های بزرگ می‌شود.

تیمو راینهولد از بنیاد ماکس پلانک برای پژوهش‌های سامانه‌ی خورشیدی در گوتینگن آلمان، به همراه همکارانش داده‌های تلسکوپ کپلر مربوط به این فعالیت در ۳۶۹ ستاره‌ی خورشیدسان را با داده‌های خورشید مقایسه کردند.

این ستارگان همگی دارای دما، همنهش شیمیایی، سن، اندازه‌، و دوره‌ی چرخش همسانی هستند. ولی پژوهشگران دریافتند که با وجود همه‌ی این همانندی‌ها، تغییرپذیری درخشش آنها از خورشید بیشتر است.

راینهولد می‌گوید: «این ستارگان در همه‌ی روش‌هایی که می‌توانیم بسنجیم با خورشید یکسانند، ولی بسیاری از آنها تا پنج برابر تغییرپذیری بیشتری نسبت به خورشید دارند، چیزی که مایه‌ی شگفتی بود. یک نتیجه‌گیری احتمالی اینست که هنوز کیفیت‌ها و ویژگی‌های شناخته نشده‌ای در این ستارگان هست که از این نظر متوجه تفاوتشان با خورشید نشده‌ایم.»

در یک بررسی گسترده‌تر با ۲۵۲۹ ستاره -دوره‌ی چرخش آنها را اندازه نگرفته‌ایم، ولی از جهات دیگر همانند خورشیدند- بیشترشان تغییرپذیریِ همسان با خورشید داشتند. این می‌تواند بدین معنی باشد که ستارگانی که دوره‌ی چرخششان را می‌توانیم اندازه بگیریم، می‌توانند به دلایلی تغییرپذیرتر باشند.

به گفته‌ی راینهولد، این حقیقت که ستارگان خورشیدسانی با تغییرپذیری بسیار بیشتر از خورشید وجود دارند نشان‌دهنده‌ی این امکان هست که خورشید اکنون در یک گام موقتِ آرامش به سر می‌برد و چه بسا در آینده فعالیتش اوج بگیرد. راینهولد می‌گوید اگرچه نمی‌توانیم زمانِ دقیق چنین چیزی را پیش‌بینی کنیم، ولی [می‌دانیم که اگر رخ بدهد] شفق‌هایی درخشان‌تر و فوران‌های خورشیدی خطرناکی که می‌توانند به شبکه‌های برقمان آسیب برسانند را در پی واهد داشت.

گزارش این دانشمندان در نشریه‌ی ساینس منتشر شده.

-------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
sun - star - magnetic field - starspot - sunspot - flare - Timo Reinhold - Max Planck Institute for Solar System Research - Göttingen - Germany - Kepler space telescope - Science

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه