ساختار سهمی کیهانی

چه چیزی این ساختار سهمی را پدید آورده؟
چیزی که این غار روشن با نامِ ال‌دی‌ان ۱۴۷۱ را در ابر مولکولی برساووش درست کرده یک ستاره‌ی نوزاد است که خودش به شکل یک چشمه‌ی درخشان در نوک سهمی دیده می‌شود.
برون‌ریزی‌های ستاره‌ایِ این پیش‌ستاره در برخورد و برهم‌کنش با مواد پیرامونش در ابر مولکولی باعث درخشش آنها شده است. ما تنها یک سمت این غار را می‌بینیم زیرا ابرهای تیره‌ی غبار سمت دیگرش را پنهان کرده‌اند.
شکل سهمی دستاورد گشاد و باز شدنِ غار در اثر وزش باد ستاره‌ای در گذر زمان است.
دو ساختار دیگر را هم می‌توان در هر دو سمت پیش‌ستاره دید. این ساختارها اجرام هربیگ-هارو نام دارند و آنها هم دستاورد برهمکنش برون‌ریزی ستاره با مواد پیرامونند.
خش‌هایی هم روی دیواره‌های غار دیده می‌شوند که دلیلشان هنوز ناشناخته است.
این تصویر توسط تلسکوپ فضایی ناسا/اسای هابل، پس از آن که تلسکوپ فضایی اسپیتزر آن را شناسایی کرد گرفته شده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
parabolic - LDN 1471 - star - parabola - protostar - erseus Molecular Cloud - stellar wind - Herbig-Haro - striation - NASA - ESA - Hubble Space Telescope - Spitzer Space Telescope

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه