آنالمای "ماه"

یک آنالما منحنی 8-مانندی است که اگر جایگاه خورشید را در درازنای یک سال، هر روز و سر یک ساعت با یک نقطه در آسمان مشخص کنید، از پیوند این نقطه‌ها به دست می‌آید.
ولی این کار را اگر بخواهیم برای نمایش آنالمای ماه انجام دهیم باید کمی بیشتر انتظار بکشیم زیرا ماه به طور میانگین، در روز تقریبا ۵۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه دیرتر به یک جایگاه در آسمان می‌رسد.
پس هر روز باید ۵۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه دیرتر از روز پیش از ماه عکس بگیریم [برخلاف خورشید که هر روز سر یک ساعت از آن عکس می‌گیریم.]
به این ترتیب، در درازنای یک ماهِ قمری یک منحنی آنالما-مانند به دست می‌آید که جایگاه واقعی ماه بر پایه‌ی مدار بیضی و کج آن را نشان می‌دهد.
برای پدید آوردن این تصویر از آنالمای ماه، گیورگی شوپونیای یک ماه قمری از ۲۶ مارس تا ۱۸ آوریل، و ساعتی که هوا خوب بود را برگزید و از جایی نزدیک خانه‌اش در موگیرود مجارستان ماه را به تصویر کشید.
جاهایی از منحنی که چیزی پیدا نیست در حقیقت زمان‌هایی‌ست که ماه نزدیک روزهای ماه نو بود و هلالش باریک‌تر از آن بود که نمایان شود.
روشنایی‌های شهر بوداپست در افق دوردستِ جنوب خاورِ تصویرِ پایه که روز ۲۷ مارس گرفته شده بود دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
analemma - Sun - Moon - lunation - Gyorgy Soponyai - Mogyorod - Hungary - Crescent - New Moon - Budapest

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه